Τετάρτη , 12 Αύγουστος 2020
Τα tablets μπαίνουν στα ευρωπαϊκά σχολεία

Τα tablets μπαίνουν στα ευρωπαϊκά σχολεία

Έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη αξιοποίησης της πληροφορικής στη μάθηση

Τα tablets θα χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλά ευρωπαϊκά σχολεία εντός ενός έτους, ενώ η μάθηση μέσω ηλεκτρονικών παιχνιδιών και ο συνδυασμός φυσικού και εικονικού περιβάλλοντος θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας στα επόμενα δύο έως τρία έτη.

Αυτό προβλέπει η έκθεση «Horizon Report Europe: 2014 Schools edition» που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον αμερικανικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό «New Media Consortium». Η έκθεση επισημαίνει αφενός τη σημερινή ανεπάρκεια των μαθητών σε ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες και αφετέρου υπογραμμίζει την ανάγκη να ενταχθεί η αποτελεσματική χρήση των τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Η έκθεση βασίζεται σε εισηγήσεις άνω των 50 εμπειρογνωμόνων από 22 ευρωπαϊκές χώρες, το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον ΟΟΣΑ και την ΟΥΝΕΣΚΟ. Τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι απαιτείται επειγόντως δράση για την προώθηση της καινοτομίας στις αίθουσες διδασκαλίας, με σκοπό την αυξημένη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων που υπάρχουν στο διαδίκτυο.

Η μελέτη, η οποία περιγράφει τις τάσεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην εκπαίδευση κατά τα επόμενα πέντε έτη, κατατάσσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά σχολεία, σε τρεις κατηγορίες: «ευεπίλυτα», «δύσκολα» και «δυσεπίλυτα».

Όπως εκτιμά, η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η αντιμετώπιση των ανεπαρκών ψηφιακών ικανοτήτων των σπουδαστών αποτελούν προβλήματα που μπορούν να επιλυθούν. Η δημιουργία «αυθεντικών» ευκαιριών μάθησης που βασίζονται σε «βιωματικές εμπειρίες» και η ανάμειξη της τυπικής με τη μη τυπική εκπαίδευση θα είναι πιο δύσκολο να επιτευχθούν βραχυπρόθεσμα. Τα πιο δυσεπίλυτα προβλήματα περιλαμβάνουν την ανάγκη να βελτιωθεί η διδασκαλία της σύνθετης σκέψης και να διασφαλιστεί ότι οι σπουδαστές θα είναι «συν-σχεδιαστές» της μάθησης.

Οι εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι μπορεί να χρειαστούν έως και πέντε χρόνια για να δημιουργηθούν εξ αποστάσεως και εικονικά εργαστήρια και να αναπτυχθούν στρατηγικές που θα ενθαρρύνουν τους σπουδαστές να αναλάβουν ενεργό ρόλο στον από κοινού σχεδιασμό της μάθησής τους.

Τα θέματα αυτά θα συζητηθούν περαιτέρω το Δεκέμβριο στην ευρωπαϊκή διάσκεψη υψηλού επιπέδου με τίτλο «Η εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή», την οποία διοργανώνουν από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ιταλική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

 

Πηγή: newsbeast.gr