Τρίτη , 6 Ιούνιος 2023

Ημέρα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2022: Το Συμβούλιο Διοίκησης της Deutsche Telekom υπογραμμίζει τη βιωσιμότητα ως κορυφαία προτεραιότητα

Τους στόχους και τα μέτρα που θα εφαρμόσει στη διαδρομή που θα ακολουθήσει, ώστε να γίνει η πιο βιώσιμη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στον κόσμο, παρουσίασε η Deutsche Telekom την Τετάρτη.

«Οι πελάτες μας, αλλά και οι επενδυτές μας, θεωρούν σημαντικό η εταιρεία μας να αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο. Ενδιαφέρον για εκείνους δεν έχει μόνο η τιμή των προϊόντων, αλλά και ο αντίκτυπος στο περιβάλλον. Γι’ αυτό εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να πετύχουμε, για παράδειγμα, κλιματική ουδετερότητα και λειτουργία με κανόνες κυκλικής οικονομίας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Tim Höttges, κατά την πρώτη Ημέρα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ομίλου. Η Deutsche Telekom θα αξιολογείται βάσει των στόχων βιωσιμότητάς της, όπως ισχύει και για τα οικονομικά στοιχεία της. Ο Όμιλος επιβεβαιώνει τους οικονομικούς του στόχους για το 2022,καθώς και τους μεσοπρόθεσμους στόχους του που ανακοινώθηκαν κατά την Ημέρα Κεφαλαιαγορών του 2021.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ
άλλων, η Deutsche Telekom επιθυμεί να διπλασιάσει
την ενεργειακή της απόδοση έως το 2024,
συνεχίζοντας την αποσύνδεση της
ενεργειακής κατανάλωσης από τους συνεχώς
αυξανόμενους όγκους δεδομένων στα
δίκτυά της. Στόχος της εταιρείας είναι
η μείωση της ενεργειακής της κατανάλωσης
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η κατανάλωση
για το 2024 στη Γερμανία θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 10% χαμηλότερη από τα
επίπεδα του 2020, βοηθώντας την Deutsche
Telekom να συμβάλει στην αντιμετώπιση της
τρέχουσας ενεργειακής κατάστασης.

Στόχος
της εταιρείας είναι η επίτευξη κλιματικής
ουδετερότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα
αξίας της έως το 2040 (Scope
3). Οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες
βρίσκονται σε πορεία επίτευξης κλιματικής
ουδετερότητας έως το 2025 (Scope
1-2).

Όπως
υπογράμμισε ο κ. Höttges: «Για να επιτευχθεί
αυτό, απαιτούνται συγκεκριμένες
ενέργειες, όχι μόνο φιλόδοξοι στόχοι».
Η ουσία της βιωσιμότητας είναι ότι δεν
πρόκειται τόσο για ένα «μεγάλο άλμα
προς τα εμπρός» όσο «συστηματική πρόοδος
σε πολλά διαφορετικά σημεία».

Στην
εταιρεία του Ομίλου στη Γερμανία, για
παράδειγμα, αυτό σημαίνει το τέλος της
εποχής των κινητήρων εσωτερικής καύσης
στα νέα εταιρικά οχήματα. Αυτό είναι το
πρώτο βήμα για την μετατροπή ολόκληρου
του στόλου σε έναν στόλο ηλεκτρικών
οχημάτων. Επιπλέον, από το 2025, όλες οι
συσκευές που εμπορεύεται η Deutsche Telekom θα
πωλούνται μόνο σε βιώσιμες συσκευασίες.
Αυτό ισχύει ήδη για τα προϊόντα που
φέρουν την επωνυμία της Deutsche Telekom.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε
ευθυγράμμιση με το σύνθημά της «We walk
the talk», η Deutsche Telekom υπογραμμίζει τους
στόχους βιωσιμότητάς της την Ημέρα για
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2022. Ενώ κάθε μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσίασε
το θέμα του Sustainability
από τη δική του θέση ευθύνης, αναλύοντας
τις επιδόσεις, αλλά και τις δεσμεύσεις
της εταιρείας, όλα τα μέλη συμφώνησαν
ομόφωνα στο εξής: η βιωσιμότητα αποτελεί
κορυφαία προτεραιότητα για την Deutsche
Telekom. Η βιωσιμότητα είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη, τόσο με τη στρατηγική του
Ομίλου της Deutsche Telekom, όσο και με τα
συστήματα αμοιβών της Διοίκησης. Ο
Όμιλος έχει ήδη αναγνωριστεί ως πρωτοπόρος
στις πρωτοβουλίες βιωσιμότητας και
αντιμετωπίζεται θετικά τόσο από τους
οίκους αξιολόγησης, όσο και από επενδυτές
που προσανατολίζουν το ενδιαφέρον τους
στη βιωσιμότητα.

Η στρατηγική βιωσιμότητας της Deutsche Telekom βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες. 1. Κλιματική ουδετερότητα. 2. Κυκλική οικονομία. 3. Διαφορετικότητα και ψηφιακή συμπερίληψη. 4. Χρηστή εταιρική διακυβέρνηση.

 O Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Tim Höttges
O Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Tim Höttges

Επίτευξη μηδενικών εκπομπών έως το 2040

Όπως
δήλωσε ο Tim Höttges: «Έχουμε δηλώσει τη
δέσμευσή μας να επιτύχουμε μηδενικές
εκπομπές έως το 2040. Πρόκειται για ένα
τεράστιο έργο, το οποίο μπορούμε να
επιτύχουμε μόνο μέσω της στενής
συνεργασίας με τους πελάτες και τους
συνεργάτες μας».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι
εκπομπές του Scope
3 αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση. Πάνω
από το 90 τοις εκατό του αποτυπώματος
άνθρακα παράγεται κατά μήκος της αλυσίδας
αξίας, από την παραγωγή τηλεφωνικών
συσκευών έως τη λειτουργία των δικτύων.
Η Deutsche Telekom δεν προσπαθεί μόνο να μειώσει
τις δικές της εκπομπές άνθρακα, αλλά
βρίσκεται και σε στενή επαφή με τους
προμηθευτές της, για να εξασφαλίσει
κλιματική ουδετερότητα σε όλη την
αλυσίδα αξίας της.

Η
Deutsche Telekom στοχεύει να πετύχει τον στόχο
της κλιματικής ουδετερότητας έως το
2025, πράγμα που σημαίνει μείωση των
εκπομπών άνθρακα κατά περίπου 95 τοις
εκατό σε σύγκριση με τα επίπεδα του
2017. Η εταιρεία θα καταβάλει προσπάθειες
στην κατεύθυνση της αντιστάθμισης των
υπολοίπων εκπομπών, μέσα από υψηλής
ποιότητας έργα δέσμευσης άνθρακα. Η
Deutsche Telekom αποσύρει τον παλαιό εξοπλισμό
των δικτύων της, ενώ παράλληλα εκσυγχρονίζει
ή βελτιώνει τον εξοπλισμό, ώστε να
μειώσει την κατανάλωση ενέργειας.

Η
Deutsche Telekom χρησιμοποιεί 100% πράσινη
ηλεκτρική ενέργεια για τα δίκτυά της
από το 2021. Ο Όμιλος στοχεύει στην κάλυψη
του 50% των ενεργειακών αναγκών του στην
Ευρώπη από το 2025 μέσω συμβάσεων αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας (ΡΡΑ), οι οποίες
συμπληρώνονται από την ενέργεια που
παράγει ο ίδιος. Οι ΡΡΑ είναι απευθείας
συμβάσεις παροχής με προμηθευτές
ανανεώσιμης ενέργειας, οι οποίες τους
παρέχουν την οικονομική ασφάλεια να
επενδύσουν στις εγκαταστάσεις παραγωγής
τους, συμβάλλοντας, με τη σειρά τους,
στην υποστήριξη της συνεχούς επέκτασης
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι πελάτες και οι συνεργάτες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης

Η
Deutsche Telekom επιθυμεί επίσης να δώσει τη
δυνατότητα στους πελάτες της να επιτύχουν
και εκείνοι κλιματική ουδετερότητα. Ο
στόχος: 25% μείωση των εκπομπών ανά άτομο
κατά μήκος της αλυσίδας αξίας έως το
2030 (επίπεδο αναφοράς: 2017). Η Deutsche Telekom
στοχεύει στην επίτευξη ενός πλαισίου
100% κυκλικής οικονομίας για τις συσκευές
έως το 2030. Στόχος είναι να γίνει αυτονόητη
η επιστροφή, η επισκευή και ανακύκλωση
των παλαιών συσκευών. Επίσης, οι
προμηθευτές της Deutsche Telekom πρέπει να
επιτύχουν ένα σύστημα πλήρους κυκλικής
οικονομίας σε ό,τι αφορά στις τεχνολογίες,
τις συσκευές και τις τεχνολογίες δικτύου
έως το 2030.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Deutsche Telekom – μια πρωτοπόρα εταιρεία στον τομέα της διαφορετικότητας, της ισότητας και της ψηφιακής συμπερίληψης

Η
Deutsche Telekom ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα
στο ανθρώπινο δυναμικό της και προωθεί
ενεργά τις ίσες ευκαιρίες και την
ενσωμάτωση, τόσο στην εταιρεία όσο και
στην κοινωνία γενικότερα.

Για
παράδειγμα, η Deutsche Telekom έχει θέσει ως
στόχο το 30% για τη γυναικεία εκπροσώπηση
σε ανώτερες διοικητικές θέσεις μέχρι
το 2025. Το ποσοστό αυτό έχει ήδη ξεπεραστεί
στο Διοικητικό Συμβούλιο, με αποτέλεσμα,
η Deutsche Telekom να έχει την πιο diverse
διοικητική ομάδα από κάθε άλλη εταιρεία
μεταξύ των εισηγμένων στον DAX. Τρία από
τα οκτώ μέλη του Διοικητικού της
Συμβουλίου είναι γυναίκες. Τρία μέλη
προέρχονται από χώρες εκτός Γερμανίας.
Οι γυναίκες καταλαμβάνουν ήδη το 50% των
θέσεων στο Εποπτικό Συμβούλιο.

Πέραν
του Ομίλου, η Deutsche Telekom χρησιμοποιεί το
σύνθημά της «No hate speech» (Όχι στη ρητορική
μίσους) για την υποστήριξη έργων όπως
αυτά που προάγουν τον εγγραμματισμό
στα μέσα επικοινωνίας και την καταπολέμηση
του διαδικτυακού εκφοβισμού. Επίσης,
τους τελευταίους μήνες έχει επιδείξει
τα διαπιστευτήριά της ως προς την
κοινωνική της ευθύνη στο πλαίσιο διαφόρων
ανθρωπιστικών και περιβαλλοντικών
κρίσεων. Όπως δήλωσε ο Tim Höttges: «Η Deutsche
Telekom ήταν πάντα εδώ για να βοηθήσει: είτε
με την τεχνική υποστήριξη στην αρχή της
πανδημίας, είτε με τις δωρεάν κάρτες
SIM για τους Ουκρανούς πρόσφυγες, είτε
με την ταχεία ανοικοδόμηση των υποδομών
δικτύου μετά από καταστροφικές πλημμύρες
όπως αυτή στην κοιλάδα Ahr της Γερμανίας.»
Το 2021 η Deutsche Telekom επένδυσε 312 εκατομμύρια
ευρώ σε κοινωνικές δεσμεύσεις,
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης
καταστροφών. Η ανάπτυξη του δικτύου
είναι σημαντική και για την κοινωνία
και η Deutsche Telekom έχει αυξήσει τις επενδύσεις
της αναλόγως.

Διαφάνεια εταιρικών εκθέσεων

Η
διαφάνεια αποτελεί θεμελιώδη αρχή για
την Deutsche Telekom κατά την υλοποίηση των
στόχων της ως προς τη βιωσιμότητα. Εδώ
και πολλά χρόνια, ο Όμιλος έχει
ευθυγραμμίσει τις εκθέσεις βιωσιμότητάς
του με τις κατευθυντήριες οδηγίες του
Global
Reporting
Initiative
(GRI). Η Deutsche Telekom έχει καταστήσει διαφανή
τη συμβολή της στην επίτευξη των Στόχων
Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDG) από το
2017. Κατά το τρέχον έτος αναφοράς, ο Όμιλος
εξέτασε προσεκτικά τις κατευθυντήριες
οδηγίες του Sustainability
Accounting
Standards
Board
(SASB). Αυτό περιλαμβάνει και ειδική ανάλυση
του τομέα των ΤΠΕ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η
ευρεία και ποικιλόμορφη δέσμευση της
Deutsche Telekom αντικατοπτρίζεται στις
χρηματοπιστωτικές αγορές. Ο Όμιλος έχει
αναγνωρισμένο ρόλο και δράση στον τομέα
της βιωσιμότητας. Λόγω της κάλυψης
διαφορετικών κριτηρίων/παραμέτρων ESG,
η εταιρεία (μετοχή T-Sh) συμμετέχει σε
σχετικές αξιολογήσεις και διεθνείς
δείκτες ESG, όπως οι S&P, Sustainalytics και CDP.

Διακρίσεις για τη βιωσιμότητα

Η
Deutsche Telekom έχει ήδη λάβει πολυάριθμα
βραβεία για τη δέσμευσή της ως προς τη
βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένου του
Ευρωπαϊκού Βραβείου Ανακύκλωσης
Πλαστικών 2021 (Plastics Recycling Award Europe) για το
προϊόν Speed Home WLAN. Το 2022, η έκθεση βιωσιμότητας
της Deutsche Telekom βρέθηκε στην κορυφή της
κατάταξης που διοργανώθηκε από κοινού
από το Γερμανικό Ινστιτούτο Έρευνας
Οικολογικής Οικονομίας (German
Institute
for
Ecological
Economy
Research)
και την εταιρική πρωτοβουλία future e.V.
Επίσης, το 2022, η εταιρεία έλαβε την
καλύτερη δυνατή βαθμολογία στον Gender
Equality
Index
του Bloomberg.
Επιπλέον, η πρωτοβουλία DIGITAL@School που
εγκαινίασαν οι εργαζόμενοι της Deutsche
Telekom τιμήθηκε με το βραβείο ITEC Cares Award
του IT Executive Club. Ο Όμιλος θεωρεί τις
διακρίσεις αυτές σημαντικό σημείο
αναφοράς ως προς την πρόοδο που έχει
σημειωθεί στις δραστηριότητες του στον
τομέα του ESG.


Πηγή