Παρασκευή , 5 Μάρτιος 2021

Πανευρωπαϊκό σύμφωνο για Κλιματικά Ουδέτερα Data Center


Ένα χρόνο μετά την υιοθέτηση της «Πράσινης Ευρωπαϊκής Συμφωνίας» (European Green Deal), οι κορυφαίοι πάροχοι υποδομών cloud και data centre και οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Εμπορίου, δημιούργησαν το «Σύμφωνο για Κλιματικά Ουδέτερα Data Center» (Climate Neutral Data Centre Pact). 25 επιχειρήσεις και 17 οργανισμοί συμφώνησαν σε μια Πρωτοβουλία Αυτορρύθμισης για να καταστήσουν τα data centres της […]

Πηγή