Τετάρτη , 27 Σεπτέμβριος 2023

Τεχνητή νοημοσύνη στη διαχείριση δικτύων 5G και 6G με τη συμβολή του Ομίλου ΟΤΕ

Στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο MonB5G1, που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη (AI) για «έξυπνη», ευέλικτη και αυτοματοποιημένη διαχείριση των πόρων των δικτύων τεχνολογίας 5G και 6G, συμμετέχει ο Όμιλος ΟΤΕ.

Το
έργο χρησιμοποιεί τεχνικές AI
για την αυτόνομη λειτουργία (zero-touch
management)
και ενορχήστρωση ενός μεγάλου αριθμού
«τεμαχίων» δικτυακής υποδομής (network
slices).
Με την εφαρμογή αλγορίθμων τεχνητής
νοημοσύνης, τα δίκτυα αποκτούν δυνατότητες
αυτο-διάρθρωσης (self-configuration),
αυτο-παρακολούθησης (self-monitoring),
αυτο-ίασης (self-healing)
και αυτο-βελτίωσης (self-optimization),
χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η
έννοια «δικτυακός τεμαχισμός» (network
slicing)
αναφέρεται
στον διαχωρισμό μιας εγκατάστασης
εικονικού δικτύου σε πολλά
παραμετροποιημένα και ανεξάρτητα μεταξύ
τους τμήματα
και την κατάλληλη, κατά περίπτωση,
διάθεση δικτυακών πόρων για την
αποτελεσματική εξυπηρέτηση υπηρεσιών
διαφορετικών απαιτήσεων.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό για κάθετες
αγορές (vertical
markets),
καθώς επιτρέπει τη δημιουργία ανεξάρτητων
δικτύων, που
υποστηρίζονται από
κοινές
υποδομές.

Το
κάθε network
slice, υποβοηθούμενο
από την τεχνητή νοημοσύνη, εξασφαλίζει
την απρόσκοπτη λειτουργία απαιτητικών
εφαρμογών έξυπνων
πόλεων, επαυξημένης πραγματικότητας,
τηλεϊατρικής κ.ά., που απαιτούν υψηλή
χωρητικότητα και μηδενική καθυστέρηση
(latency).
Επιπλέον της παροχής αξιόπιστων υπηρεσιών
υψηλής ποιότητας, η χρήση ΑΙ ενισχύει
τα επίπεδα ασφαλείας των υποδομών και
επιτρέπει την καλύτερη ενεργειακή
απόδοση των δικτύων, εξοικονομώντας
ενέργεια.

Στο
πλαίσιο του έργου, ο Όμιλος ΟΤΕ συμμετέχει
στον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών,
στην περιγραφή της αρχιτεκτονικής, στην
αξιολόγηση των απαιτήσεων των χρηστών
και των επιχειρηματικών μοντέλων, καθώς
και στην υλοποίηση
δοκιμών για επιλεγμένες περιπτώσεις
χρήσης.
Παράλληλα, συμβάλλει στη διάδοση και
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.
Το MonB5G
συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω
του πλαισίου Horizon 2020. Συμμετέχουν 12
φορείς από 8 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα,
Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Πολωνία,
Γερμανία, Κύπρος και Φινλανδία) και έχει
συνολική διάρκεια 42 μήνες.

Ο
Όμιλος ΟΤΕ είναι πρωτοπόρος στις
τεχνολογικές εξελίξεις και αποτελεί
μακράν τον μεγαλύτερο επενδυτή σε
υποδομές τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα.
Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη 32
πρωτοποριακά ερευνητικά επιδοτούμενα
προγράμματα, ενώ συνολικά από το 2009
μέχρι σήμερα έχει λάβει μέρος σε
περισσότερα από 100 ερευνητικά έργα.
Παράλληλα, τα Εργαστήρια Νέων Τεχνολογιών
του Ομίλου ΟΤΕ αξιολογούν τις νέες
τεχνολογίες και τον εξοπλισμό των
τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος. Με όχημα
την τεχνολογία και την καινοτομία, ο
Όμιλος ΟΤΕ φτιάχνει έναν κόσμο καλύτερο
για όλους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

1
MonB5G 
Distributed management of Network Slices in beyond 5G
:
https://www.monb5g.eu/


Πηγή