Παρασκευή , 19 Απρίλιος 2024
Τα 50 Συμπτώματα της Δυσλεξίας!

Τα 50 Συμπτώματα της Δυσλεξίας!

Η δυσλεξία παρουσιάζεται τα πρώτα χρόνια φοίτησης στο Δημοτικό ως μια «διαφορετικότητα»…

στις διαδικασίες επεξεργασίας -Γλώσσας και Μαθηματικών- που συχνά χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην κατάκτηση της γραφής κι ανάγνωσης, σε παιδιά με κανονική ή ανώτερη ευφυΐα. Έχει σοβαρές ψυχολογικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές συνέπειες στη ζωή ενός παιδιού.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται 50 συμπτώματα της Δυσλεξίας:

Γενικά
1.Αδυνατεί να διαβάσει, να γράψει ή να συλλαβίσει, δυσανάλογα με τη νοητική του κατάσταση.
2.Φαίνεται ανώριμος, τεμπέλης κι ότι δεν προσπαθεί αρκετά για την ολοκλήρωση μιας εργασίας.
3.Παρουσιάζει προβλήματα συμπεριφοράς.
4.Αδυνατεί να ανταποκριθεί στα διαγωνίσματα του σχολείου, αν και έχει προετοιμαστεί κατάλληλα.
5.Χάνει την αίσθηση του χρόνου αρκετά συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας.
6.Δεν έχει πολύ καλό προσανατολισμό.
7.Λόγω των συνεχόμενων σχολικών αποτυχιών, έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση.
8.Δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί για την ολοκλήρωση μίας εργασίας ή αποσπάται εύκολα.
9.Μαθαίνει πιο εύκολα μέσω οπτικών βοηθημάτων, σχεδιαγραμμάτων, πειραμάτων και της παρατήρησης.
10.Αποφεύγει τη συμμετοχή του σε σχολικές εργασίες.

Όραση, Ανάγνωση κι Ορθογραφία
1.Παραπονιέται ότι βλέπει ανύπαρκτη κίνηση καθώς διαβάζει, γράφει, ή αντιγράφει.
2.Φαίνεται να έχει δυσκολία με την όραση, όμως οι οφθαλμολογικές εξετάσεις δεν αποκαλύπτουν κανένα πρόβλημα.
3.Δεν κατανοεί πλήρως αυτά που διαβάζει.
4.Διαβάζει με αργό ρυθμό και συλλαβιστά.
5.Χάνει τη σειρά του κειμένου κατά την ανάγνωση.
6.Διαβάζοντας ή γράφοντας παρουσιάζει επαναλήψεις, προσθήκες, μεταθέσεις, παραλείψεις, αντικαταστάσεις κι αντιστροφές στα γράμματα, αριθμούς ή / και λέξεις.
7.Μπερδεύει γράμματα ή αριθμούς.
8.Δυσκολεύεται να κατανοήσει και να ανακαλέσει τους κανόνες της ορθογραφίας.

Ακοή κι Ομιλία
1.Ακούει πράγματα που δεν ειπώθηκαν.
2.Δείχνει ότι κατά τη διατύπωση των οδηγιών για τη λύση μιας εργασίας φαίνεται ότι δεν ακούει όλες τις λεπτομέρειες.
3.Αποσπάται εύκολα από ήχους.
4.Δυσκολεύεται να εκφράσει τις σκέψεις του με λόγια.
5.Δεν ολοκληρώνει αυτό που θέλει να πει.
6.Τραυλίζει κάτω από πίεση.
7.Δεν προφέρει σωστά μεγάλες λέξεις ή μεταθέτει τις φράσεις, τις λέξεις και τις συλλαβές κατά την ομιλία.

Γραφή και Κινητικές Δεξιότητες
1.Παρουσιάζει τετραποδική λαβή γραφής ή πιάσιμο του μολυβιού με ασυνήθιστο τρόπο.
2.Γράφει δυσανάγνωστα.
3.Αλλάζει πολύ συχνά γραφικό χαρακτήρα.
4.Γράφει με πολλά ορθογραφικά λάθη, χωρίς κενά ανάμεσα στις λέξεις, χωρίς σημεία στίξης, χωρίς τόνους ή χωρίς κεφαλαία γράμματα.
5.Ξεκινάει να γραφεί από το μέσο της σελίδας ή παραλείπει γραμμές.
6.Δεν μπορεί να αντιγράψει πλήρως και χωρίς λάθη ή παραλήψεις ένα κείμενο.
7.Μοιάζει αδέξιος ή με φτωχές κινητικές δεξιότητες.
8.Μπερδεύει το δεξί με το αριστερό.
9.Παρουσιάζει ελλιπής λεπτή κινητικότητα.

Μαθηματικά και Διαχείριση Χρόνου
1.Δυσκολεύεται να μάθει να λέει την ώρα, τις ημέρες, τους μήνες, τις εποχές.
2.Δεν μπορεί να διαχειριστεί το χρόνο του.
3.Δυσκολεύεται να μάθει διαδοχικές πληροφορίες ή καθήκοντα.
4.Μπερδεύει τους αριθμούς, όπως το 4 με το 7.
5.Δυσκολεύεται να μάθει την αξία των χρημάτων και τη σωστή διαχείρισή τους.
6.Χρησιμοποιεί πάντα τα δάχτυλα για να μετρήσει.
7.Δυσκολεύεται να μάθει τις μαθηματικές πράξεις.
8.Δυσκολεύεται να αναπτύξει μαθηματικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.

Μνήμη
1.Έχει εξαιρετική μακροπρόθεσμη μνήμη για πρόσωπα, εμπειρίες και τοποθεσίες, αλλά αδυνατεί να απομνημονεύσει ακολουθίες ή γεγονότα που δεν έχει βιώσει.
2.Σκέφτεται κυρίως με εικόνες και συναισθήματα κι όχι με λέξεις ή ήχους.
3.Έχει φτωχό εσωτερικό διάλογο.

Συμπεριφορά κι Ανάπτυξη
1.Είναι τρομερά ανοργάνωτος/η ή καταναγκαστικά τακτικός/ή.
2.Μπορεί να είναι στην τάξη ανήσυχος/η ή απόμακρος/η.
3.Ακολουθεί πολύ νωρίς ή με καθυστέρηση τα αναπτυξιακά στάδια (ομιλία, μπουσούλημα, περπάτημα, κτλ).
4.Παρουσιάζει ενούρηση που δε συμβαδίζει με την ηλικία του.
5.Κάνει περισσότερα λάθη όταν βρίσκεται υπό συναισθηματική πίεση.

Πηγή: mothersblog.gr