Τετάρτη , 21 Φεβρουάριος 2024
Ανθεκτική υπέρταση: Τι φταίει και δεν ρυθμίζεται η πίεση

Ανθεκτική υπέρταση: Τι φταίει και δεν ρυθμίζεται η πίεση

Η ανθεκτική υπέρταση είναι η αποτυχία επίτευξης της επιθυμητής αρτηριακής πίεσης σε ασθενείς που συμμορφώνονται με τη λήψη του κατάλληλου φαρμακευτικού σχήματος.

Η επίπτωση της ανθεκτικής υπέρτασης δεν είναι γνωστή, σύμφωνα ωστόσο με κλινικές μελέτες μπορεί να επηρεάσει έως και το 30% των ατόμων με υψηλή αρτηριακή πίεση.

Οι άνθρωποι που έχουν ανθεκτική υπέρταση διατρέχουν αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο λόγω του ιστορικού μακροχρόνιας σοβαρής υπέρτασης.

Αίτια

Τα συχνότερα αίτια της ανθεκτικής υπέρτασης είναι τα εξής:

-Η κακή συμμόρφωση προς τη φαρμακοθεραπεία ή τα συνιστώμενα μέτρα για αλλαγή του τρόπου ζωής. Σε αυτή την περίπτωση ο ασθενής έχει δύο επιλογές: Ή να ξεκινήσει από την αρχή μία νέα, απλούστερη αγωγή ή να κάνει μία σύντομη εισαγωγή σε νοσοκομείο προκειμένου να χορηγηθεί η θεραπεία υπό ιατρική επίβλεψη.

-Η παχυσαρκία είναι ένα συχνό χαρακτηριστικό της ανθεκτικής υπέρτασης. Η απώλεια βάρους έxει σαφή οφέλη στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και τον αριθμό των απαιτούμενων φαρμάκων.

-Η υψηλή πρόσληψη άλατος μέσω της διατροφής είναι συνήθης στους ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων και ιδιαίτερα των ασθενών με χρόνια νεφρική  νόσο. Στους ασθενείς με γενικά αυξημένη αρτηριακή πίεση, μείωση του διαιτητικά προσλαμβανόμενου άλατος μπορεί να μειώσει τη συστολική και τη διαστολική αρτηριακή πίεση κατά 5-10 και 2-6 mmHg, αντίστοιχα.

-Η αυξημένη πρόσληψη αλκοόλ επίσης σχετίζεται με ανθεκτική υπέρταση.

-Η υπνική άπνοια, πιθανώς εξαιτίας των μακροχρόνιων επιδράσεων της νυχτερινής υποξίας και της διέγερσης χημειοϋποδοχέων, όπως επίσης και της στέρησης ύπνου, σχετίζεται με ανθεκτική υπέρταση.

-Οι δυσκολίες στην ελάττωση της αρτηριακής πίεσης μπορεί επίσης να οφείλονται σε εκτεταμένη καρδιαγγειακή βλάβη.

-Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα μίας ψευδούς υπέρτασης, όπως η μεμονωμένη υπέρταση ιατρείου (λευκής μπλούζας) και η μη χρησιμοποίηση μεγάλων περιβραχιονίων σε μεγάλους βραχίονες (κάτι το οποίο οδηγεί σε υπερεκτίμηση των τιμών της αρτηριακής πίεσης).

-Στους ηλικιωμένους ασθενείς πρέπει να αποκλεισθεί η πιθανότητα ψευδοϋπέρτασης, κατάσταση στην οποία ένας μεγάλος βαθμός σκλήρυνσης των μεγάλων αγγείων καθιστά δυσχερή τη συμπίεση του αγγειακού τοιχώματος από ένα εξωτερικό περιβραχιόνιο και οδηγεί σε μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης ψευδώς μεγαλύτερες των αληθών ενδοαρτηριακών.

 

 

 

 

Πηγή: onmed.gr