Κυριακή , 1 Οκτώβριος 2023

UCB: Συνεχίζεται το «Κοινωνικό Ταμείο Υγείας»

Συνεχίζεται και το 2023 η πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης της UCB, που στηρίζει έμπρακτα τις ευπαθείς ομάδες σε όλον τον κόσμο.

H
φαρμακευτική εταιρεία UCB
συνεχίζει την προσπάθεια για εξάλειψη
των κοινωνικών ανισοτήτων και την
ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων στον τομέα
της υγείας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
στους νέους (15-24 ετών), σε άτομα με
αναπηρίες, προβλήματα υγείας και σε
όσους βρίσκονται σε κοινωνικο-οικονομικά
μειονεκτική θέση, καθώς επίσης σε
πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το
2020, ήταν η χρονιά που το «Κοινωνικό
Ταμείο Υγείας
»
ξεκίνησε
τη δράση του στην Ελλάδα. Στη διάρκεια
του πρώτου χρόνου λειτουργίας του το
«Κοινωνικό
Ταμείο Υγείας»
πραγματοποίησε
τη βράβευση δράσεων των Γιατρών
του Κόσμου

και του Σωματείου
ΑΡΣΙΣ
.
Επιπλέον, την περασμένη χρονιά βραβεύτηκαν
οι δράσεις των μη
κερδοσκοπικών οργανισμών ΙΡΙΔΑ και
Defence
for
Children
International
Greece
(
DCIG).

Το Ταμείο Υγείας δέχεται νέα αιτήματα επιχορήγησης από μη κερδοσκοπικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, που έχουν να επιδείξουν έργο και συνεχίζουν στην παροχή βοήθειας σε άτομα ηλικίας μεταξύ 15 – 24 με διαταραχές ψυχικής υγείας ή νέους που έχουν εκτοπιστεί λόγω πολεμικών συρράξεων.

Ποια είναι η διαδικασία δήλωσης συμμετοχών;

Η πλατφόρμα δήλωση συμμετοχών έχει ανοίξει και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 3 Ιουλίου 2023. Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί μπορούν να κάνουν αίτηση για επιχορηγήσεις που κυμαίνονται από 30.000€ – 50.000€ και η επιχορήγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση πάσης φύσεως δαπανών, π.χ. προσωπικό, υλικά, προμήθειες, υποδομές, κόστος υπηρεσιών.

Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δήλωση συμμετοχών;

Στην
Ελλάδα, καλούνται να δηλώσουν υποψηφιότητα
ακαδημαϊκοί θεσμοί (π.χ. πανεπιστημιακές
ερευνητικές έδρες, ομάδες), Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις, Ενώσεις Ασθενών που δεν
εμπίπτουν στις θεραπευτικές κατηγορίες
φαρμάκων της UCB και επιστημονικοί
σύλλογοι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον,
οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να
πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Ο
  οργανισμός πρέπει να βρίσκεται στις
  χώρες όπου η UCB έχει γραφείο.
 • Κοινό-στόχος:
  Νέοι ηλικίας 15 – 24 ετών.
 • Τομείς
  εστίασης
  : Ζητήματα
  ψυχικής υγείας και συναφείς προκλήσεις.
 • Υπάρχοντα
  προγράμματα και υπηρεσίες, καθώς και
  νέα έργα και πρωτοβουλίες είναι
  ευπρόσδεκτα, ενώ εξαιρούνται
  οι κερδοσκοπικοί, εμπορικοί οργανισμοί,
  νοσοκομεία και δημόσιοι φορείς.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υποβολή αιτήσεων ανατρέξτε εδώ.


Πηγή