Πέμπτη , 28 Σεπτέμβριος 2023

Άκυρη η υπουργική απόφαση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων

Για τυπικούς λόγους, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε την υπουργική απόφαση που αφορούσε τις προϋποθέσεις ίδρυσης φαρμακείων και ρυθμίζονται θέματα του επαγγέλματός τους.

Η Ολομέλεια έκρινε ότι θέματα άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού, λειτουργίας φαρμακείου και δεοντολογίας φαρμακοποιών θα έπρεπε να ρυθμιστούν με νόμο ή με Προεδρικό Διάταγμα και όχι με υπουργική απόφαση.

Οι ανώτατοι δικαστές, ωστόσο, τονίζουν πως το περιεχόμενο της επίμαχης υπουργικής απόφασης μπορεί να γίνει Προεδρικό Διάταγμα και να ξεπεραστεί το θέμα.

Με την απόφαση του το Ανώτατο Δικαστήριο έκανε δεκτές τις αιτήσεις του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής και Θεσσαλονίκης.

localStorage.clear();


Πηγή