Τρίτη , 16 Αύγουστος 2022

Άτυπη σύνοδος των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ για τη βιώσιμη αγροτική παραγωγή

Στο Στρασβούργο συναντήθηκαν οι υπουργοί Γεωργίας των κρατών μελών της ΕΕ για να συζητήσουν για τη βιώσιμη αγροτική παραγωγή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι παρευρισκόμενοι αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις πρακτικές μείωσης των εκπομπών και αποθήκευσης άνθρακα, τις δυνατότητες ιδιωτικής χρηματοδότησης και τα συστήματα πιστοποίησης, καθώς επίσης και στην παροχή κινήτρων στους αγρότες για τη χρήση τέτοιων συστημάτων πιστοποίησης, ως βασικό παράγοντα επιτυχίας της όλης προσπάθειας.

«Πρέπει να σχεδιάσουμε ένα ελκυστικό και βιώσιμο σύστημα για τους αγρότες μας»

Την ανάγκη ύπαρξης ενός συστήματος πιστοποίησης δέσμευσης άνθρακα, απλού, διαφανούς και εύκολα εφαρμόσιμου που θα είναι ισότιμο και επικερδές για τους αγρότες, ζήτησε ο γγ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Μπαγινέτας κατά τη διάρκεια της άτυπης συνόδου, στο πλαίσιο της γαλλικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης «αναφέρθηκαν πρακτικές αποθήκευσης άνθρακα που εφαρμόζονται ήδη στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι έχουν προβλεφθεί και στο Στρατηγικό μας Σχέδιο».

Στην ανακοίνωση του υπουργείου σχετικά με τη σύνοδο αναφέρεται ότι «η επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση αποτελεί βασική μας προτεραιότητα, και ως εκ τούτου πρέπει να σχεδιάσουμε ένα ελκυστικό και βιώσιμο σύστημα για τους αγρότες μας που όχι μόνο θα αποζημιώνει τις επιπλέον προσπάθειες των αγροτών, αλλά θα τους εξασφαλίζει και επιπρόσθετο εισόδημα μέσω της πώλησης δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα».

Σημειώνεται πως την άτυπη σύνοδο προήδρευσε εκ μέρους της γαλλικής Προεδρίας ο υπουργός Γεωργίας και Τροφίμων Ζουλιάν Ντενορμαντί, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπήθηκε από τον επίτροπο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάνους Ουτζεχόφσκι.


Πηγή