Πέμπτη , 9 Δεκέμβριος 2021

Έκθεση των θεσμών αποκαλύπτει επιπλέον χρέη του Δημοσίου προς ιδιώτες

Στα 8,045 δισ. ευρώ ανεβάζει τα χρέη του Δημοσίου προς τους ιδιώτες έκθεση των θεσμών για την υποδόση των 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, που εγκρίθηκε σήμερα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

Όπως προκύπτει από την έκθεση, οι επιπλέον οφειλές προέρχονται από συντάξεις, οι οποίες δεν έχουν απονεμηθεί ακόμη, συνολικού ύψους 1,412 δισ. ευρώ, αλλά και επιστροφές φόρου, η επεξεργασία των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί, ύψους περίπου 1,58 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, η έκθεση αναφέρει ότι το πρόσθετο βάρος για τα κρατικά προκύπτει από δύο πηγές:

  • Από 1,58 δισ. ευρώ μη βεβαιωμένες επιστροφές φόρων (στο τέλος Ιουνίου το ποσό ήταν 1,76 δισ. ευρώ) και
  • Από 1,42 δισ. ευρώ οφειλών του κράτους που συνδέονται με εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Τα χρέη προς ιδιώτες έφταναν στα 9,55 δισ. στο τέλος Ιουνίου, σύμφωνα με την έκθεση των θεσμών, και μειώθηκαν στο τέλος Αυγούστου κατά 8,4 δισ. ευρώ.

Στα 8,045 δισ. ευρώ ανεβάζει τα χρέη του Δημοσίου προς τους ιδιώτες έκθεση των θεσμών για την υποδόση των 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.


Πηγή