Τρίτη , 5 Μάρτιος 2024

«Αναγκαία για την αύξηση του ΑΕΠ το 2017 η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης»

Αναγκαία, αλλά όχι ικανή προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου για την αύξηση του ΑΕΠ το 2017, είναι η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.

Αυτό επισημαίνει σε έκθεσή του το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ), προσθέτοντας ότι πλην της καθυστέρησης ολοκλήρωσης του προγράμματος, άλλοι κίνδυνοι που υπάρχουν για την αύξηση του ΑΕΠ, είναι η έκταση που θα παρουσιάσει η προσφυγική κρίση και το αντίκτυπό της στον τουρισμό, η αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων, η αργή πορεία των ιδιωτικοποιήσεων, καθώς και η παγκόσμια αβεβαιότητα. Από την άλλη πλευρά, η αισιόδοξη προοπτική βασίζεται στην ταχύτερη από τις προβλέψεις, ανάκτηση της επενδυτικής και καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Σύμφωνα με το ΕΔΣ, οι στόχοι του 2016 επιτεύχθηκαν (θα καταγραφεί αύξηση 0,2% του ΑΕΠ). Ωστόσο, η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, ενισχύει την αβεβαιότητα και τη μεταβλητότητα, καθιστώντας επισφαλή την πορεία ένταξης της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Η χαμηλή αβεβαιότητα και η ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, είναι βασικές προϋποθέσεις για την σημαντική αύξηση των επενδύσεων που αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2017, 2018 και 2019.

Στην έκθεση αναφέρεται επίσης, ότι οι καλύτερες των αρχικών προβλέψεων επιδόσεις του 2016, θα έχουν θετικό αντίκτυπο (carry over effect) το 2017. Παρ’ όλα αυτά, ο στόχος για αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,5% θεωρείται αρκετά αισιόδοξος.

Η ανάλυση για τις συνιστώσες του ΑΕΠ που περιλαμβάνεται στην έκθεση έχει ως εξής:

1. Ιδιωτική κατανάλωση: Η μείωση του ρυθμού μεταβολής της ιδιωτικής κατανάλωσης μόνον κατά 0,3% (από 1,8% σε 1,5%) κρίνεται αρκετά αισιόδοξη, λόγω της πίεσης στο εισόδημα από τα φορολογικά μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ το 2017. Η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης μπορεί να προέλθει από την άρση της αβεβαιότητας και την διοχέτευση των αποταμιεύσεων προς την οικονομία, με έμφαση στην ιδιωτική κατανάλωση.

2. Δημόσια κατανάλωση: Η εκτίμηση του ΕΔΣ για τη μείωση του ρυθμού μεταβολής της δημόσιας κατανάλωσης κατά 0,4% (από -0,3% σε -0,7%) σε σχέση με τις προβλέψεις του 2016, κρίνεται ως ρεαλιστική – στο πλαίσιο του προγράμματος προσαρμογής.

3. Συνολικές επενδύσεις: Υπάρχουν προϋποθέσεις για την αύξηση των επενδύσεων που στηρίζονται στην αναστροφή του οικονομικού κλίματος. Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης θέτει σε κίνδυνο τις παραπάνω προβλέψεις.

4. Εισαγωγές και εξαγωγές: Αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων για τις εισαγωγές-εξαγωγές, θεωρείται εύλογη λόγω της αναμενόμενης αύξησης του τουρισμού. Η Ελλάδα θεωρείται ασφαλής τουριστικός προορισμός σε σχέση με γειτονικές χώρες. Η αναστροφή του οικονομικού κλίματος θα ενισχύσει τις εισαγωγές.

5. Εναρμονισμένος ΔΤΚ και ανεργία: Ο εναρμονισμένος ΔΤΚ λόγω των προσθέτων φορολογικών μέτρων θα παρουσιάσει αύξηση κατά 0,7% σε σχέση με τις προβλέψεις του Οκτωβρίου 2016. Η ανεργία παραμένει σταθερά πολύ υψηλή έως το 2019.


Πηγή