Τρίτη , 25 Ιούνιος 2024
Δείκτης φόβου: Αύξηση της αβεβαιότητας των επενδυτών για την ελληνική αγορά

Αύξηση της αβεβαιότητας των επενδυτών για την ελληνική αγορά – Newsbeast

Αύξηση της αβεβαιότητας των επενδυτών για την ελληνική αγορά καταγράφει ο «Δείκτης Φόβου» που καταρτίζει κάθε μήνα το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Το ΚΕΠΕ καταρτίζει και δημοσιεύει σε μηνιαία βάση δύο καινοτόμους και εξειδικευμένους δείκτες με στόχο την τακτική παρακολούθηση της οικονομικής συγκυρίας, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε σημερινή ανακοίνωση: ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας KEPE GRIV ή δείκτης «φόβου» αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς και υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. Large Cap. Η τιμή του δείκτη KEPE GRIV σημείωσε αύξηση τον Οκτώβριο του 2020 φτάνοντας το 34,33% στις 30/10/2020 από 27,42% στις 30/9/2020.

Ο δείκτης ξεπέρασε τον ιστορικό μέσο όρο του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 33,15%. Επιπλέον, η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη σημείωσε αύξηση τον Οκτώβριο του 2020 φτάνοντας στο 28,24% από 26,66% τον Σεπτέμβριο του 2020.

Όπως σημειώνεται «η πορεία του δείκτη αποτυπώνει αύξηση της αβεβαιότητας των επενδυτών για την ελληνική αγορά. Η εξέλιξη αυτή αναπόφευκτα συνδέεται και με την επιδείνωση των υγειονομικών δεδομένων αναφορικά με τον Covid-19, τα οποία κατέστησαν απαραίτητη τη λήψη αυστηρότερων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του ιού, καθώς και με τις επακόλουθες οικονομικές επιπτώσεις για την Ελλάδα».

Σε ό,τι αφορά στον Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ) αυτός βασίζεται σε ένα υπόδειγμα δυναμικού παράγοντα, που κατασκευάζεται με τη χρήση έξι επιλεγμένων μηνιαίων οικονομικών μεταβλητών με χαρακτηριστικά προήγησης.

Παρέχει πρόδρομες ενδείξεις για την πορεία και τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα, πριν από την αποτύπωσή τους στα τρέχοντα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Ιούλιο του 2020, ο ΣΔΠ σημείωσε άνοδο για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, μετά την κατακόρυφη πτώση της προηγούμενης περιόδου.

Η εν λόγω αντιστροφή των ιδιαίτερα δυσμενών πρόσφατων τάσεων αντανακλά εν μέρει το αποτέλεσμα της άρσης των περιοριστικών μέτρων που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, σε συνδυασμό με τη λήψη μέτρων αντιστάθμισης των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19. Ταυτόχρονα, εκφράζει τις θετικές προσδοκίες και προοπτικές που διαμορφώθηκαν τον Ιούλιο σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας και, κατ’ επέκταση, της οικονομικής δραστηριότητας στην αμέσως προσεχή περίοδο.

Σε κάθε περίπτωση, δεδομένης της μεγάλης κάμψης του ΣΔΠ που έχει προηγηθεί καθώς και της μεγάλης αβεβαιότητας που συνοδεύει την εξέλιξη της πανδημίας, καθίσταται απαραίτητη η επανεκτίμηση του ΣΔΠ με την ενσωμάτωση νέων στοιχείων.

Με τον τρόπο αυτό, όπως υπογραμμίζεται, θα αποκτηθούν επιπρόσθετες ενδείξεις αναφορικά με τη συνέχιση ή τη διακοπή της καταγραφόμενης ανάκαμψης του ΣΔΠ και, κατ’ επέκταση, της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας, σε εξάρτηση από την πορεία της πανδημίας και τις συνδεόμενες επιπτώσεις.


Πηγή