Τετάρτη , 27 Μάιος 2020

Ενισχύει την πολιτική εταιρικής υπευθυνότητας ο Όμιλος της Alpha Bank

Η Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ εντάχθηκε στην παγκόσμια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών Principles for Responsible Investment Initiative (PRI), που αποτελεί το κορυφαίο δίκτυο για την προώθηση των υπεύθυνων επενδύσεων.

Η πρωτοβουλία PRI αριθμεί περισσότερα από 2.200 μέλη, που περιλαμβάνουν διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων και ιδιοκτήτες περιουσιακών κεφαλαίων, οι οποίοι δεσμεύονται ως προς την εφαρμογή των έξι Αρχών για την προώθηση των υπεύθυνων επενδύσεων, όπως αυτές θεσπίστηκαν το 2006.

Συγκεκριμένα, δεσμεύονται για την ενσωμάτωση κριτηρίων που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG) στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων καθώς και στις πολιτικές και πρακτικές ιδιοκτησίας, για τον έλεγχο των επενδύσεων ως προς τα κριτήρια ESG και την προώθησή τους στον επενδυτικό κλάδο, για τη συνεργασία με άλλους φορείς και δίκτυα με σκοπό την εφαρμογή των Αρχών αλλά και για την παρουσίαση ετήσιων εκθέσεων αναφορικά με την υλοποίησή τους.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία της Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Ομίλου της Alpha Bank, ενισχύει την πολιτική εταιρικής υπευθυνότητας του Ομίλου και υποστηρίζει τους 17 στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Sustainable Development Goals) που θεσπίστηκαν το 2015 από τα Ηνωμένα Έθνη, με στόχο την υλοποίησή τους έως το 2030. Η ενσωμάτωση κριτηρίων που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση στις πρακτικές διαχειρίσεως επενδύσεων αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία διεθνώς, όπως και τα θέματα βιωσιμότητας γενικότερα, για τις εταιρίες διαχειρίσεως κεφαλαίων και τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Πηγή