Τετάρτη , 25 Μάιος 2022

Επικαιροποίηση του συστήματος αξιολόγησης των εγχώριων επιχειρήσεων της Τράπεζας Πειραιώς

Τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα του ποσοτικοποιημένου συστήματος αξιολόγησης των εγχώριων επιχειρήσεων – Enterprise Rating System (ERS) ανακοίνωσε για μια ακόμη χρονιά η Τράπεζα Πειραιώς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας: «Το σύστημα επιτρέπει, μέσω της κατάταξης των επιχειρήσεων σε τέσσερις βαθμίδες, τον εντοπισμό των επιχειρήσεων που έχουν υγιή χρηματοοικονομική εικόνα, εκείνων που υστερούν σε επιδόσεις αλλά έχουν θετικό EBITDA και επομένως, έχουν ελπίδες αναβίωσης μέσω προγράμματος αναδιάρθρωσης, καθώς και εκείνων που έχουν μείζονα χρηματοοικονομικά προβλήματα ώστε ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης δεν θα ήταν αποτελεσματικό και ενδεχομένως θα χρειάζονταν εναλλακτικό χειρισμό.

Το 2016, εξετάστηκε δείγμα 8.419 επιχειρήσεων, εκ των οποίων το 97,1% είναι ΜμΕ, δηλαδή πραγματοποιούν ετήσιο κύκλο εργασιών έως και 50  εκατ. ευρώ.Οι επιχειρήσεις που υπεραποδίδουν κατά μέσο όρο σε όρους ρευστότητας, αποδοτικότητας και φερεγγυότητας και κατατάσσονται στην υψηλότερη βαθμίδα (“a”) του ΕRS, αποτελούν το 7,9% του δείγματος.

Στην επόμενη βαθμίδα (“b”), με καλές επιδόσεις αλλά λιγότερο ικανοποιητικές, βρίσκεται το 35,5%. Οι επιχειρήσεις που υστερούν σημαντικά σε επιδόσεις και κατατάσσονται στην τρίτη βαθμίδα (“c”) αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος με 41,3%.

Οι σημαντικά προβληματικές επιχειρήσεις που κατατάσσονται στην τελευταία βαθμίδα “d” αντιστοιχούν στο 15,3% του δείγματος.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα αποτελέσματα του ποσοτικοποιημένου συστήματος αξιολόγησης των εγχώριων επιχειρήσεων – Enterprise Rating System (ERS) – που έχει αναπτύξει η Τράπεζα Πειραιώς.

localStorage.clear();


Πηγή