Πέμπτη , 9 Δεκέμβριος 2021

Ευνοϊκές ρυθμίσεις οφειλών προς τον δήμο Πειραιά

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα μπορούν οι οφειλέτες να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για τη ρύθμιση οφειλών προς τον δήμο Πειραιά, ώστε να υπαχθούν στις ευνοϊκές διατάξεις του Νόμου 4483/2017, που αφορά σε ρυθμίσεις οφειλών προς ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

Στις ρυθμίσεις υπάγονται όλες οι βεβαιωμένες οφειλές προς τον δήμο, έως και 30/9/2017, και μπορούν να τακτοποιηθούν με απαλλαγή προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής και προστίμων, αναλόγως του αριθμού των δόσεων ως εξής:

  1. εξόφληση εφάπαξ, με απαλλαγή 100%
  2. εξόφληση σε 2-24 δόσεις, με απαλλαγή 80%
  3. εξόφληση σε 25-48 δόσεις, με απαλλαγή 70%
  4. εξόφληση σε 49-72 δόσεις, με απαλλαγή 60&
  5. εξόφληση σε 73-100 δόσεις, με απαλλαγή 50%

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στον δήμο, ενώ το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 20 ευρώ. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση.

Σημειώνεται ότι ο δήμος Πειραιά, έχει στείλει ήδη 45.000 ειδοποιητήρια σε οφειλέτες, προκειμένου να επωφεληθούν των ευεργετικών διατάξεων του Νόμου 4483/2017 όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Παράλληλα, έχουν συμπεριληφθεί στον νόμο ευνοϊκές διατάξεις για τους παρόδιους ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς με το άρθρο 67 του ίδιου νόμου, συμπεριλαμβάνονται ευνοϊκές ρυθμίσεις οφειλών που αφορούν παρόδιους ιδιοκτήτες ακινήτων.

localStorage.clear();


Πηγή