Τετάρτη , 26 Ιανουάριος 2022

Ηλεκτρικά οχήματα: Πώς θα βρίσκουν οι πολίτες πιο εύκολα τα σημεία επαναφόρτισης -Η ερμηνευτική εγκύκλιος | ΕΛΛΑΔΑ

Τεχνικές οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων δίνονται μέσω της ερμηνευτικής εγκυκλίου που υπογράφει ο υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς.

Η εγκύκλιος αφορά τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) και αποσαφηνίζει το σχετικό πλαίσιο από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον κάθε πολίτη να έχει άμεση πληροφόρηση για τα σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο σύνολο της επικράτειας μέσω ποικίλων «έξυπνων» εφαρμογών, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Νίκος Ταγαράς.

Στο εν λόγω Τεύχος Τυποποίησης περιγράφονται οι κανόνες και τα κριτήρια για τη δημιουργία, επεξεργασία, έλεγχο και διαλειτουργικότητα των δεδομένων. Οι διαδικασίες συλλογής, επεξεργασίας και ελέγχου χωρικών δεδομένων. Τα μοντέλα δεδομένων για κάθε κατηγορία (π.χ. οδικό δίκτυο, χρήσεις γης κ.λπ.).

Στόχος της εγκυκλίου είναι οι μελετητές ΣΦΗΟ των δήμων να εισαγάγουν τις συλλεγόμενες πληροφορίες στην ψηφιακή πλατφόρμα με ομοιόμορφο και εύκολο τρόπο.

Για αυτόν τον σκοπό έχουν δημιουργηθεί κενά πρότυπα θεματικά επίπεδα (templates) σε μορφή γεωχωρικών δεδομένων (shapefiles) που συμφωνούν με τις προδιαγραφές και καλύπτουν το σύνολο των θεματικών στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν.

Ενδεικτικά, τα θεματικά επίπεδα που είναι απαραίτητα για την εύρεση των θέσεων φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων είναι: Πυκνότητα πληθυσμού, οδικό δίκτυο, χρήσεις γης και χώροι στάθμευσης.

Η γεωγραφική βάση δεδομένων (πλατφόρμα) θα περιλαμβάνει τόσο τις θέσεις των φορτιστών και τα χαρακτηριστικά τους όσο και το σύνολο των χωρικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν στο στάδιο της ανάλυσης για τον προσδιορισμό της θέσης τους, όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 (ΦΕΚ 4380/Β/2020).

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Με την εν λόγω εγκύκλιο δίνουμε στους μελετητές των δήμων την τυποποιημένη φόρμουλα, ώστε να δημιουργηθεί μια ενιαία ψηφιακή βάση δεδομένων για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων.

Ακολουθεί η εγκύκλιος:


Πηγή