Παρασκευή , 19 Αύγουστος 2022

«Η απόφαση προτεραιοποίησης ελέγχων δεν οδηγεί σε παραγραφή υποθέσεων»

Διευκρινήσεις δίνουν κύκλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σχετικά με την απόφαση βάση της οποίας θα δίνεται προτεραιότητα σε ελέγχους στις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις.

«Η απόφαση για την προτεραιοποίηση των ελέγχων στις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις δεν οδηγεί στην παραγραφή υποθέσεων αλλά στηρίζεται στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που προβλέπει τον χρόνο παραγραφής των υποθέσεων».

Αυτό σημειώνουν κύκλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναφορικά με την απόφαση της Αρχής με την οποία δίνονται οδηγίες στον ελεγκτικό μηχανισμό και περιγράφονται τα κριτήρια με βάση τα οποία θα επιλέγονται οι υποθέσεις που έχουν προτεραιότητα στους ελέγχους.

Μια από τις κατηγορίες αυτών των υποθέσεων είναι αυτές που αφορούν χρήσεις από το 2005 και πριν.

Στην απόφαση σημειώνεται ότι θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα υποθέσεις του 2005 και προηγούμενων ετών υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υποβληθεί για αυτές φορολογικές δηλώσεις. Γεγονός που σημαίνει, ότι οι υποθέσεις των ετών αυτών για τις οποίες έχουν υποβληθεί φορολογικές δηλώσεις δεν περιλαμβάνονται στις προτεραιότητες του ελεγκτικού μηχανισμού.

Σημειώνεται ότι η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή για τα κριτήρια προτεραιοποίησης των ελέγχων πρόκειται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ αμέσως μετά αναμένεται να εκδοθεί και σχετική εγκύκλιος για περαιτέρω διευκρινίσεις για τους ελέγχους των υποθέσεων αυτών.

localStorage.clear();


Πηγή