Τρίτη , 6 Ιούνιος 2023

Η Foodlink Cyprus εξαγοράζει την Κυπριακή DIAPO

Εχθές, Τρίτη, 28/11/2017, η Foodlink Cyprus –που ανήκει στον Ελληνικό όμιλο FDL – συμφώνησε να εξαγοράσει από τον Κυπριακό όμιλο Π.Μ. Τσεριώτης το 75% της εταιρίας DIAPO, εισφέροντας τις δραστηριότητες της και χρηματικό αντίτιμο. Η συμφωνία συνεχίζει να τελεί υπό την έγκριση της Κυπριακής Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η εταιρία DIAPO Ltd ιδρύθηκε το 2012 και αποτελεί τη μετεξέλιξη μιας από των ιστορικότερων εταιρειών του Ομίλου Π.Μ. Τσεριώτης της Tseriotis Consumer Goods. Η DIAPO παρέχει υπηρεσίες 3rd Party Logistics για να εξυπηρετεί εμπορικές εταιρείες, που επιλέγουν τη λύση Outsourcing στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η μητρική εταιρεία της DIAPO, Π.Μ. Τσεριώτης Λτδ. αποτελεί ένα από τα μακροβιότερα και πιο αναγνωρισμένα επιχειρηματικά συγκροτήματα της Κύπρου με 100 χρόνια επιχειρηματικής δραστηριότητας και ηγετική παρουσία σε διάφορους τομείς, όπως του αυτοκινήτου, των καταναλωτικών αγαθών, των ηλεκτρικών ειδών, των ασφαλιστικών υπηρεσιών, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και των υπηρεσιών 3rd Party Logistics.

Αλέξανδρος Διογένους – CEO, P.M. Tseriotis Ltd. Χριστιάννα Διογένους Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου P.M. Tseriotis Ltd

Η Foodlink Cyprus ιδρύθηκε το 2012 με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής Παγκύπρια με τέσσερις αποθήκες σε Λεμεσό, Λάρνακα (2) και Πάφο. Ανήκει στον Ελληνικό όμιλο FDL που παρέχει υπηρεσίες, που καλύπτουν το σύνολο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, και χαρακτηρίζονται από ευελιξία και τεχνογνωσία.

Κύριος σκοπός του Ομίλου είναι να προβλέπει και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών, προσφέροντας λύσεις που απαντούν σε αυτές. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις, συνδυάζοντας ιδανικά τους ανθρώπους, τα συστήματα, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες του.

preogntr1
Αχιλλέας Μάμαλης – Managing Director FDL Group, Καρακουλάκης Βασίλης – Chairman FDL Group

Η μητρική εταιρεία του Ομίλου, FOODLINK Α.Ε, η μόνη εταιρεία του κλάδου εισηγμένη στο Χρηματιστήριο ΕΝ.Α. Αθηνών, ιδρύθηκε το 1997 με όραμα να γίνει μία από τις κορυφαίες εταιρείες στο κλάδο των Contract Logistics. Η εξειδικευμένη διευθυντική ομάδα και η πελατοκεντρική της προσέγγιση απέδωσε σε επιτυχημένες συνεργασίες με τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες.

Ο όμιλος FDL αποτελείται από τη μητρική εταιρία FOODLINK και τις θυγατρικές εταιρίες:

VELOSTRANS, FOODLINK CYPRUS, FOODLINK ΒULGARIA, TRANSPORT LINK, EXPRESS LINK, DOTLINK, και AGROLINK.

Στόχος της συγχώνευσης είναι η διεύρυνση του πελατολογίου, καθώς και η μεγαλύτερη και εντονότερη διεισδυτικότητα του ομίλου FDL στην αγορά της Κύπρου.

localStorage.clear();


Πηγή