Κυριακή , 26 Μάρτιος 2023
Κατά 35% μειώθηκε το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες την περίοδο 2009-2017

Κατά 35% μειώθηκε το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες την περίοδο 2009-2017

Μία από τις διαστρεβλωμένες αντιλήψεις που επικρατεί είναι ότι οι ανεμογεννήτριες παράγουν ακριβό ηλεκτρισμό. Κι όμως, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Όπως επισημαίνει η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας οι ανεμογεννήτριες αποτελούν μια από τις πιο ανταγωνιστικές λύσεις για νέους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη και τις άλλες ανεπτυγμένες χώρες του πλανήτη.

«Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι η τεχνολογική εξέλιξη και οι οικονομίες κλίμακας έχουν οδηγήσει σε ραγδαία πτώση του κόστους παραγωγής την τελευταία δεκαετία», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Μειωμένο κόστος παραγωγής

Σκεφτείτε ότι το κόσμος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες έχει μειωθεί κατά 35% περίπου την περίοδο 2009-2017, σύμφωνα με όλες τις πηγές, όπως είναι για παράδειγμα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Δείτε το σχετικό διάγραμμα

Πλέον η αιολική και η ηλιακή ενέργεια έχουν το χαμηλότερο κόστος ηλεκτροπαραγωγής σε σχέση με όλες τις άλλες συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως προκύπτει από το δεύτερο διάγραμμα που συγκρίνει το συνολικό σταθμισμένο κόστος παραγωγής ανά τεχνολογία.

Χαμηλότερη τιμή

Η φθηνότερη παραγωγή συνεπάγεται και χαμηλότερη τιμή για τους καταναλωτές. Και στην Ελλάδα, οι τιμές ηλεκτρισμού από αιολικά πάρκα είναι σαφώς χαμηλότερες από το κόστος ηλεκτροπαραγωγής των υπολοίπων τεχνολογιών στη χώρα. Στους διαγωνισμούς της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργεια για επιλογή των νέων σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που θα κατασκευαστούν, η μέση τιμή πώλησης (αναφοράς) ηλεκτρικής ενέργειας από νέα αιολικά πάρκα διαμορφώθηκε, στο τέλος του έτους 2019, σε 57,74 ευρώ/MWh. Δηλαδή, η τιμή μειώθηκε κατά 36% σε σχέση με την τιμή εκκίνησης του πρώτου σχετικού διαγωνισμού το έτος 2018.


Πηγή