Τετάρτη , 2 Δεκέμβριος 2020

Κουντουρά: Ο τουρισμός ωθεί προς συνεργασία, σταθερότητα, ειρήνη και ευημερία

Η προεδρεύουσα της Επιτροπής Τουρισμού του ΟΟΣΑ, Ελληνίδα υπουργός Έλενα Κουντουρά κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Συνόδου της Επιτροπής, με ένα εγκάρδιο καλωσόρισμα προς τους συμμετέχοντες. «Η παρουσία σας σήμερα αποδεικνύει το ενδιαφέρον σας για τον τουρισμό και τη δέσμευση για έναν ανοιχτό διάλογο, συνεργασία και συντονισμό για καλύτερες τουριστικές πολιτικές, για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», σημείωσε η Κουντουρά απευθυνόμενη στο πολυπληθές ακροατήριο.

Με τη φράση «καλύτερες πολιτικές για καλύτερη ζωή» η Κουντουρά θέλησε να σηματοδοτήσει τους στόχους και τη σημασία της σημερινής «υψηλού επιπέδου» 100ης συνεδρίασης της Επιτροπής Τουρισμού του ΟΟΣΑ. Εξήγησε ότι από το 1948 που δημιουργήθηκε η Επιτροπή αυτή, έχει αναλύσει και παρακολουθήσει πολιτικές και διαρθρωτικές αλλαγές, που επηρεάζουν την ανάπτυξη του εγχώριου και παγκόσμιου τουρισμού, ενώ συγχρόνως προωθεί ενεργά την αειφόρο ανάπτυξη.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι κατά τη γνώμη της ο τουρισμός θα πρέπει να τοποθετηθεί ψηλά στην πολιτική ατζέντα κάθε χώρας και εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ευρεία και πέρα από κάθε προσδοκία συμμετοχή, πράγμα που έδωσε «μοναδικό χαρακτήρα» στη σημερινή συνάντηση.

Αναφορικά με το ρόλο που μπορεί να παίξει ο τουρισμός στις κοινωνίες, η Κουντουρά τόνισε ότι «είναι η γέφυρα που ενώνει ανθρώπους και έθνη, φέρνει πιο κοντά πολιτισμούς, προωθεί τη ροή και την ανταλλαγή ιδεών. Ο τουρισμός ωθεί προς συνεργασία, σταθερότητα, ειρήνη και ευημερία. Κάθε πολίτης έχει λόγο, είναι στην καρδιά του καθενός από εμάς».

Ο τουρισμός είναι στενά συνδεδεμένος και με πολλούς άλλους τομείς της οικονομίας, για τους οποίους μπορεί να αποτελέσει «κινητήρια δύναμη» είπε η υπουργός και προσέθεσε: «Μπορεί να συμβάλλει «στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην υποδομή ποιότητας, στη μετάβαση σε δρόμους πράσινης ανάπτυξης, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στη δημιουργία εσωτερικής προστιθέμενης αξίας και βεβαίως στη δημιουργία εσόδων από τις εξαγωγές».

Σύμφωνα με την υπουργό, «ο εγκάρσιος χαρακτήρας του τουρισμού απαιτεί ολοκληρωμένες προσεγγίσεις ολόκληρης της κυβέρνησης. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να μοιραστούμε τις εμπειρίες και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα, αλλά και να συζητήσουμε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Να διερευνήσουμε με ποιο τρόπο τα υπουργεία και οι κυβερνήσεις συνεργάζονται για τη διαμόρφωση πολιτικών που σχετίζονται ή επηρεάζουν την αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη του τουρισμού».

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στην ανάγκη οικοδόμησης ισχυρών σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και να μελετηθούν οι ταχείες αλλαγές στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία, με τις νέες τεχνολογίες, τις νέες τάσεις στη δημογραφία, το μεταναστευτικό, την ψηφιοποίηση, που αναμένεται ότι θα επηρεάσουν τον τουρισμό τα επόμενα χρόνια.

Οι επενδύσεις είναι ακόμα ένα κεφάλαιο που έθιξε η Κουντουρά, λέγοντας ότι ο τουρισμός χωρίς βιωσιμότητα ή επενδύσεις ποιότητας, δεν μπορεί να παραμείνει επίκαιρος και να ακολουθήσει τις τάσεις.

«Οι επενδύσεις αποτελούν προϋπόθεση για την οικοδόμηση ενός ανταγωνιστικού τουριστικού τομέα και τη στήριξη της διαφοροποίησης της αγοράς, ιδίως σε περιόδους περιορισμένων δημόσιων προϋπολογισμών. Για το σκοπό αυτό, θα εξετάσουμε όχι μόνο τους τρόπους προσέλκυσης επενδύσεων, αλλά τις προκλήσεις και τους φραγμούς που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές και οι επιχειρήσεις, ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. (…) Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να συζητηθούν οι επενδύσεις με μοχλό για μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη του τουρισμού», κατέληξε η υπουργός δίνοντας το λόγο στους επόμενους ομιλητές.

localStorage.clear();


Πηγή