Τετάρτη , 1 Δεκέμβριος 2021

Οι αρμοδιότητες της Ολυμπίας Τελογιορίδου στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Αρμοδιότητες που αφορούν τα ζωικά, τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές και τις βοσκήσιμες γαίες αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ολυμπία Τελιογιορίδου.

Αναλυτικότερα, τα καθήκοντα της κ. Τελιογιρίδου αναγράφονται σε απόφαση του ΥΠΑΑΤ που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια και είναι τα εξής:

1. Της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, με το σύνολο των διευθύνσεων, τμημάτων και γραφείων, που υπάγονται σε αυτήν.

2. Της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας, με το σύνολο των διευθύνσεων, τμημάτων και γραφείων, που υπάγονται σε αυτήν.

3. Της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων, με το σύνολο των διευθύνσεων και τμημάτων, που υπάγονται σε αυτήν.

4. Από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας:

α) Της Διεύθυνσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων, με το σύνολο των τμημάτων που υπάγονται σε αυτήν.

β) Της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων, με το σύνολο των τμημάτων που υπάγονται σε αυτήν.

γ) Της Διεύθυνσης Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών, με το σύνολο των τμημάτων που υπάγονται σε αυτήν.

5. Της εποπτείας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

localStorage.clear();


Πηγή