Οπλισμένοι στρατιωτικοί γιατροί από το Ισραήλ «επισκέφτηκαν» το ΠΑΓΝΗ

Ερωτήματα έχει προκαλέσει ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, σύμφωνα με την οποία δύο φερόμενοι ως στρατιωτικοί γιατροί από το Ισραήλ, εκ των οποίων ο ένας οπλοφορούσε, επισκέφθηκαν το χώρο του νοσοκομείου, ζητώντας πληροφορίες, για την ύπαρξη ιατρικών ειδικοτήτων, κάτι που τους αρνήθηκε ο Διοικητής.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Το σωματείο εργαζομένων στο ΠΑΓΝΗ καλεί σε αγωνιστική επαγρύπνηση και ετοιμότητα τους εργαζομένους  με αφορμή ένα γεγονός που σημειώθηκε 31/10 στο χώρο του νοσοκομείου. Συγκεκριμένα, εμφανίστηκαν 2 φερόμενοι στρατιωτικοί γιατροί του Ισραήλ, με όπλο ο ένας από τους 2, που ζήτησαν πληροφορίες για το νοσοκομείο, για την ύπαρξη ιατρικών ειδικοτήτων και να δουν τους χώρους του νοσοκομείου. Κάτι που προφορικά απαγορεύτηκε από τον διοικητή του νοσοκομείου.

Το παραπάνω γεγονός δεν είναι ανεξάρτητο από τον ιδιαίτερο ρόλο που επιδιώκουν να παίξει το νησί μας και οι υποδομές στην περιοχή με την αμερικανονατοϊκή βάση στη Σούδα. Φαίνεται ότι οι φονιάδες των λαών επιθεωρούν τους χώρους που θα επιδιώξουν να εξασφαλίσουν από τις τυχόν στρατιωτικές συγκρούσεις. Οι εξελίξεις είναι εξαι­ρε­τι­κά επι­κίν­δυ­νες για τα ερ­γα­τι­κά, λαϊκά συμ­φέ­ρο­ντα. Είναι ώρα επα­γρύ­πνη­σης και αγώνα ενά­ντια στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια και την ελ­λη­νι­κή εμπλο­κή για την υλο­ποί­η­σή τους.

Οι μαχόμενοι υγειονομικοί δεν θα γίνουν συνένοχοι στη βάρβαρη πολιτική που τσακίζει τους λαούς, δεν θα γίνουν συνένοχοι στους πολέμους. Η αξιοποίηση των γνώσεων και της προσφοράς μας αφορά την υγεία του λαού μας και όλων των λαών που μοχθούν κα­θη­με­ρι­νά κάτω από τις όλο και πιο δύ­σκο­λες συν­θή­κες και όχι τους φονιάδες των λαών (ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ).

Στους δι­κούς τους στό­χους και επι­διώ­ξεις, απα­ντά­με με έντα­ση της δρά­σης μας.

Καμία ελ­λη­νι­κή εμπλο­κή στους πο­λε­μι­κούς σχε­δια­σμούς και πο­λέ­μους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ».

Περισσότερες ειδήσεις για την Κρήτη στο flashnews.gr


Πηγή