Τετάρτη , 24 Φεβρουάριος 2021

Ο οίκος Fitch αναβάθμισε την Κύπρο

Σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης της Κύπρου σε ξένο και εγχώριο νόμισμα κατά μία βαθμίδα στο BB- από B+, προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Fitch με τις προοπτικές να είναι θετικές.

Ο οίκος τονίζει ότι η Κύπρος συνεχίζει να κάνει ισχυρή πρόοδο αναφορικά με την προσαρμογή της μετά την τραπεζική κρίση του 2013, ενώ η έξοδος από το μνημόνιο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της υπεραπόδοσης των δημοσιονομικών και οικονομικών στόχων του προγράμματος, της επιτυχίας στην άρση των ελέγχων κεφαλαίου, και της λήψης μέτρων για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα.

Ο οίκος αναβάθμισε επίσης τις αξιολογήσεις για τα εγχώρια ομόλογα στο BB- from B+. Η διαβάθμιση για τη χώρα (country ceiling) αναβαθμίστηκε σε BBB- από BB+ ενώ η βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση σε ξένο και εγχώριο νόμισμα επιβεβαιώθηκε στο Β.

Η αναβάθμιση των Fitch φέρνει την Κύπρο τρεις βαθμίδες κάτω από την επενδυτική κατηγορία, έναντι δύο βαθμίδων που είναι από τους Standard and Poor’s και τεσσάρων βαθμίδων από τους Moody’s. Οι Moody’s θα ολοκληρώσουν την αξιολόγηση τους το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τους Fitch, η οικονομική ανάκαμψη που καταγράφεται για δεύτερο έτος, στηρίζει την απασχόληση, την προσαρμογή της ποιότητας ενεργητικού των τραπεζών και τα δημόσια οικονομικά.

Ο οίκος αναμένει ανάπτυξη 2,9% για φέτος από 1,9% που ανέμενε ένα έτος πριν. Η ανεργία μειώθηκε στο 12,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2016 από 14,9% το 2015. Για τα έτη 2017-2018, η αύξηση του ΑΕΠ της τάξης του 2,5% θα επωφεληθεί από την αναμενόμενη αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων. Οι καθοδικοί κίνδυνοι για τις προοπτικές αναδύονται από την απομόχλευση του τραπεζικού τομέα και το αδύναμο εξωτερικό περιβάλλον.

Αναφέρεται ότι ο τραπεζικός τομέας σταδιακά ενισχύεται, όπως καταδεικνύει η αύξηση των καταθέσεων και η σταθερή κεφαλαιοποίηση.


Πηγή