Σάββατο , 22 Ιούνιος 2024
Παρουσιάστηκε το νέο σύστημα για τις ΑΠΕ – Τα οφέλη απ’την «ομαδοποίηση» των αιτημάτων

Παρουσιάστηκε το νέο σύστημα για τις ΑΠΕ – Τα οφέλη απ’την «ομαδοποίηση» των αιτημάτων

Πρωτοβουλία για ταχύτερη σύνδεση ομάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα δίκτυα ηλεκτροδότησης ανέλαβε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω της δυνατότητας υποβολής ομαδικού αιτήματος από ομάδες παραγωγών.

Το νέο σύστημα που θεσπίστηκε με το νόμο 4685/2020 που ψηφίστηκε πρόσφατα για τη διευκόλυνση των επενδύσεων σε ΑΠΕ παρουσιάστηκε σήμερα σε εκδήλωση στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην οποία συμμετείχαν οι θεσμικοί φορείς της αγοράς των ΑΠΕ.

Στόχος είναι η διευκόλυνση της διείσδυσης ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της χώρας και η αντιμετώπιση φαινομένων εξάντλησης της φέρουσας ικανότητας του δικτύου διανομής (που διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ) μέσω δυνατότητας σύνδεσης στο σύστημα μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ) και με την κατασκευή υποσταθμών από τους ιδιώτες παραγωγούς υπό προϋποθέσεις και λαμβάνοντας υπόψη την ορθολογική ανάπτυξη των αντίστοιχων υποδομών του συστήματος και του δικτύου.

Στην κοινή τους παρουσίαση, οι διευθύνοντες σύμβουλοι του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ, Μάνος Μανουσάκης και Αναστάσιος Μάνος ανέλυσαν τη διαδικασία σύνδεσης, κατά την οποία ο ΑΔΜΗΕ θα παραλαμβάνει όλα τα αιτήματα, θα αποφασίζει από κοινού με τον ΔΕΔΔΗΕ κατά περίπτωση τον βέλτιστο τρόπο/μοντέλο σύνδεσης και στη συνέχεια, ανάλογα με το πού θα συνδέονται οι παραγωγοί, θα ακολουθεί είτε από τον ΑΔΜΗΕ είτε από τον ΔΕΔΔΗΕ ο έλεγχος των δικαιολογητικών, η έκδοση προσφοράς όρων σύνδεσης και η κατάρτιση της σύμβασης σύνδεσης και της υλοποίησης των σχετικών έργων.

Κύριο μέλημα των διαχειριστών είναι η παροχή πρόσβασης στα δίκτυα με τον βέλτιστο τεχνικο-οικονομικό τρόπο, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των παραγωγών και ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση και ασφάλεια των δικτύων.

Σημειώνεται πως το νέο σύστημα «ομαδοποίησης» των αιτημάτων έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται στην πράξη, μετά την ψήφιση του περιβαλλοντικού νόμου καθώς έχουν ήδη υποβληθεί στον ΑΔΜΗΕ 6 αιτήματα που αφορούν 293 σταθμούς ΑΠΕ συνολικής ισχύος 191 MW και στον ΔΕΔΔΗΕ ένα αίτημα για 120 σταθμούς (στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας), συνολικής ισχύος 96 MW.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμος Θωμάς δήλωσε σχετικά: «Καλωσορίζω τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ για να διευκολύνουν και να επιταχύνουν την σύνδεση των μικρών παραγωγών ΑΠΕ στα δίκτυα, όπως τη δημιουργία one stop shop στον ΑΔΜΗΕ καθώς και την αναβάθμιση των εσωτερικών διαδικασιών και των δυο διαχειριστών με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών. Είναι πρωτοβουλίες πολύ σημαντικές, οι οποίες σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες της ομάδας εργασίας του ΥΠΕΝ που δουλεύει εντατικά για την απλοποίηση της άδειας εγκατάστασης των σταθμών ΑΠΕ συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα και την ταχεία αύξηση του ποσοστού των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας».


Πηγή