Τετάρτη , 6 Δεκέμβριος 2023

Σημαντική μείωση των εκκρεμών επιστροφών φόρου τον Σεπτέμβριο

Σημαντική μείωση παρουσιάζει το ποσό των εκκρεμών επιστροφών φόρου, το οποίο, τον Σεπτέμβριο του 2018, έχει περιοριστεί στα 1,083 δισ. ευρώ έναντι 2,490 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2016 και 3,095 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2014.

Πρόκειται για τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων κάτω και άνω των 90 ημερών σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Αξιοσημείωτο είναι, ότι από το σύνολο των εκκρεμών επιστροφών φόρων τον Σεπτέμβριο του 2018 αυτές που ήταν άνω των 90 ημερών ανέρχονταν σε 464,8 εκατ ευρώ, εκ των οποίων για τα 261,5 εκατ ευρώ είχαν ειδοποιηθεί οι φορολογούμενοι να προχωρήσουν στις ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της επιστροφής των σχετικών ποσών. Το αντίστοιχο ποσό εκκρεμών επιστροφών άνω των 90 ημερών τον Δεκέμβριο του 2017 ανερχόταν στα 791,4 εκατ ευρώ.

Μεγάλη επιτάχυνση παρουσίασε η μείωση των εκκρεμών επιστροφών φόρων εντός του 2018, με αποτέλεσμα να υπερκαλυφθεί ο στόχος που είχε τεθεί έως τώρα. Από τις αρχές του 2018 έως και τον Σεπτέμβριο, πραγματοποιήθηκαν επιστροφές φόρων ύψους 3,944 δισ ευρώ έναντι στόχου 3,648 δισ ευρώ. Από το ποσό αυτό, καλύφθηκε και απόθεμα επιστροφών του προηγούμενου έτους, σε ποσοστό 281,71%.

localStorage.clear();


Πηγή