Παρασκευή , 29 Σεπτέμβριος 2023

ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι ρυθμίσεις για δηλώσεις στο πόθεν έσχες μετρητών σε σπίτια και θυρίδες

«Πράσινο φως» στην ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες άναψε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο (2649/2017), κάνοντας εν μέρει δεκτές τις προσφυγές των δικαστικών Ενώσεων, έκρινε συνταγματικό τον νέο τρόπο υποβολής πόθεν έσχες για όλους τους υπόχρεους, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι δικαστές, καθώς θεωρεί ότι «η Διοίκηση έχει λάβει ικανά μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους επέμβασης τρίτων σε αυτό και διαρροής των δεδομένων».

Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματική τη ρύθμιση που είχε προκαλέσει πολλές συζητήσεις και αφορούσε στην υποχρέωση να δηλώνονται τα ποσά πάνω από 15.000 που βρίσκονται εκτός τράπεζας (σπίτια ή θυρίδες), καθώς και κινητά περιουσιακά στοιχεία (τιμαλφή, πίνακες κλπ.)  των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση, κρίθηκε ότι:

«Ως προς το σύνολο των υπόχρεων σε υποβολή Δ.Π.Κ., στους οποίους περιλαμβάνονται και οι δικαστικοί λειτουργοί, το Δικαστήριο έκρινε ότι η επιβαλλόμενη υποχρέωση να συμπεριληφθούν στη Δ.Π.Κ., ποσά σε μετρητά που υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ και φυλάσσονται εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός θυρίδων, καθώς και κινητά περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ, αντίκειται στα άρθρα 5 παρ. 1, 9 παρ. 1 και 9Α του Συντάγματος, καθώς και στην αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ΄ του Συντάγματος)».

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έδειξαν «κόκκινη κάρτα» στην μη πρόβλεψη 5ετούς παραγραφής για τη διενέργεια και ολοκλήρωση του ελέγχου, καθώς και για τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων των υπόχρεων.

Οι δικαστές επισημαίνουν ότι «η Διοίκηση οφείλει να διαμορφώσει τη διαδικτυακή εφαρμογή, κατά τρόπο ώστε να μην καθίσταται αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερής η υποβολή δήλωσης μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού συστήματος από τον μέσο χρήστη» ενώ διευκρινίζουν πως μετά την πρώτη δήλωση πόθεν έσχες , οι υπόχρεοι πρέπει να περιλαμβάνουν σε αυτές που ακολουθούν μόνο τα περιουσιακά στοιχεία, στα οποία επήλθε κάποια μεταβολή.

Η Ολομέλεια ακυρώνει, ως μη νόμιμη , την υπουργική απόφαση της 13ης.10.2016 με την οποία καθορίστηκαν οι παράμετροι της υποβολής πόθεν έσχες επειδή δεν δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης. Ειδικά δε για τους δικαστές, οι οποίοι είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη, η Ολομέλεια   δέχεται πως στο 15μελές όργανο το οποίο θα κάνει τον έλεγχο των δηλώσεών τους  αλλά και των συζύγων τους, θα πρέπει να συγκροτείται  «τουλάχιστον κατά πλειοψηφία, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του, από ανώτατους τακτικούς δικαστές, μέλη των τριών Ανωτάτων Δικαστηρίων».

Επιπλέον, λέει «όχι» στην καθιέρωση υποχρεωτικού ελέγχου των ανωτάτων δικαστών και όχι δειγματοληπτικού, όπως ισχύει για όλους τους υπόλοιπους δικαστικούς λειτουργούς» ενώ απορρίπτει τις ενστάσεις «ως προς τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις καθώς αυτές δεν παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας, ενόψει και του σκοπού δημόσιου συμφέροντος για τον οποίο θεσπίστηκε ο έλεγχος της περιουσιακής  κατάστασης».

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ σε περιπτώσεις ελέγχων για το πόθεν έσχες ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καλείται σε εξηγήσεις και σε διευκρινίσεις.

localStorage.clear();


Πηγή