Δευτέρα , 22 Απρίλιος 2024
Τέλος χρόνου για τις χωριστές φορολογικές δηλώσεις των συζύγων

Τέλος χρόνου για τις χωριστές φορολογικές δηλώσεις των συζύγων

Τέλος χρόνου για τα ζευγάρια που θέλουν φέτος να υποβάλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση.

Η προθεσμία για να το δηλώσουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εκπνέει σήμερα. Όσοι δεν προλάβουν την ημερομηνία θα υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση.

Στο παραπέντε της λήξης της προθεσμίας οι σύζυγοι που θα θέλουν να υποβάλουν φέτος χωριστές δηλώσεις θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Η  γνωστοποίηση της υποβολής ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο www.aade.gr, στο σύνδεσμο:

https://www.aade.gr/polites/ eisodema/gnostopoiese- choristes-deloses είτε με τους  κωδικούς πρόσβασης του φορολογούμενου είτε από ειδικά για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένο λογιστή – φοροτεχνικό, με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης.

 2. Αν κανείς από τους συζύγους δεν γνωστοποιήσει την επιλογή υποβολής χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μέχρι σήμερα Παρασκευή  οι σύζυγοι θα υποβάλουν κοινή δήλωση για το φορολογικό έτος 2019.

3. Η  χορήγηση επιδομάτων δεν επηρεάζεται στις χωριστές δηλώσεις συζύγων;

4. Για τους συζύγους που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία  δεν είναι απαραίτητη η υποβολή χωριστών δηλώσεων Φ.Ε διότι προβλέπεται ήδη χωριστή φορολογική αντιμετώπιση στις κοινές δηλώσεις συζύγων που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία.

5. Στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε συζύγων δεν υφίσταται η έννοια του οικογενειακού εισοδήματος για την κάλυψη των επιμέρους τεκμηρίων καθενός εκ των συζύγων, καθώς τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης βαρύνουν τον κάθε σύζυγο ατομικά. Όσον αφορά τη δυνατότητα κάλυψης τεκμηρίων με ανάλωση κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει επίκληση εισοδημάτων από τη χωριστή δήλωση του άλλου συζύγου.

6.  Στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε  δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς υπολειπόμενου ποσού αποδείξεων από τον ένα σύζυγο στον άλλο.


Πηγή