Δευτέρα , 17 Ιούνιος 2024
Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκοψε 3 από τους 25 προμηθευτές μασκών

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκοψε 3 από τους 25 προμηθευτές μασκών – Newsbeast


«Μπλόκο» από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε τρεις από τους συνολικά 25 προμηθευτές μασκών που επρόκειτο να διανεμηθούν, μεταξύ άλλων, στα σχολεία.

Συγκεκριμένα, το ΣΤ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου αφού επεξεργάστηκε 25 συμβάσεις που αφορούσαν στην προμήθεια μεγάλου αριθμού μασκών αποφάνθηκε ότι οι 23 έχουν τις προβλεπόμενες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις να αναλάβουν την προμήθεια μασκών. Αντίθετα, είπε «όχι» σε τρείς προμηθευτές καθώς έκρινε πως  υπήρξαν ουσιώδεις πλημμέλειες στα έγγραφα που προσκόμισαν οι υποψήφιοι ανάδοχοι –προμηθευτές. Οι πλημμέλειες, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορούσαν στη μη  προσκόμιση  στο Ελεγκτικό Συνέδριο των αναγκαίων πιστοποιητικών που απαιτεί η νομοθεσία για τις προμήθειες, όπως  αντίγραφο ποινικού μητρώου και άλλα σχετικά έγγραφα.


Πηγή