Παρασκευή , 9 Δεκέμβριος 2022

Το φορολογικό κόστος για τη μεταβίβαση μιας οικογενειακής επιχείρησης

Για τις επιχειρηματικές οικογένειες που σκοπεύουν να μεταβιβάσουν την επιχείρησή τους από τη μία γενιά στην άλλη, το φορολογικό κόστος μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το πού εδρεύει η επιχείρηση, όπως προκύπτει από το KPMG Enterprise global family business tax monitor.

Όπως τονίζεται, κάποιες χώρες προσφέρουν σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις προκειμένου να διευκολύνουν τη διαδοχή στις οικογενειακές επιχειρήσεις και την ανάπτυξη της επιχείρησης στα χέρια της επόμενης γενιάς, ενώ σε άλλες χώρες η μεταβίβαση των οικογενειακών επιχειρήσεων αντιμετωπίζεται όπως κάθε άλλη συναλλαγή, οδηγώντας σε σημαντικό κόστος.

Σε σχέση με τα ελληνικά δεδομένα, τα βασικά ευρήματα της έρευνας συνοψίζονται στα εξής, σημειώνει η ‘Αντζελα Ηλιάδη, γενική διευθύντρια του Φορολογικού Τμήματος της KPMG στην Ελλάδα:

-Οι φορολογικοί συντελεστές στην Ελλάδα βρίσκονται περίπου στο μέσο των συντελεστών όλων των χωρών που έλαβαν μέρος στην έρευνα και έχουν παραμείνει σταθεροί για πολλά χρόνια.

– Σε αντίθεση με άλλες χώρες, οι φορολογικοί συντελεστές στην Ελλάδα είναι οι ίδιοι είτε η μεταβίβαση της οικογενειακής επιχείρησης γίνει εν ζωή είτε λόγω θανάτου.

– Παρόλο που κάποιες χώρες προσφέρουν ορισμένες φορολογικές απαλλαγές, η Ελλάδα προβλέπει κλιμακωτό τρόπο φορολόγησης με κάποια αφορολόγητα κλιμάκια για τους στενούς συγγενείς.

Από τη μελέτη της KPMG προκύπτει ότι ο Καναδάς, η Βενεζουέλα και η Ιαπωνία είναι μεταξύ των χωρών με την υψηλότερη φορολογία στις μεταβιβάσεις οικογενειακών επιχειρήσεων λόγω θανάτου, ακόμη και μετά από όλες τις διαθέσιμες φορολογικές ελαφρύνσεις. Για τις μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται ενόσω ο ιδιοκτήτης της οικογενειακής επιχείρησης βρίσκεται εν ζωή, ο Καναδάς, η Βενεζουέλα και η Αυστραλία είναι μεταξύ των κρατών με την υψηλότερη φορολογία, μετά τις φορολογικές ελαφρύνσεις.

‘Αλλες χώρες – όπως η Κίνα, η Νέα Ζηλανδία και η Νιγηρία – δεν επιβάλλουν ειδική φορολογία σε αυτές τις μεταβιβάσεις. Μεταξύ των δύο άκρων, τα φορολογικά πλαίσια διαφέρουν σημαντικά. Οι δυτικές οικονομίες τείνουν να επιβάλουν υψηλότερη φορολογία στις μεταβιβάσεις οικογενειακών επιχειρήσεων εν ζωή και μέσω κληρονομιάς, σε σύγκριση με τις αναδυόμενες οικονομίες. Οι γενναιόδωρες φορολογικές ελαφρύνσεις στις δυτικές οικονομίες τείνουν να επαναφέρουν τη φορολογία σε πιο ουδέτερα επίπεδα, αν και αυτό ισχύει για τις επιχειρηματικές οικογένειες που πληρούν κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες είναι ούτως ή άλλως δύσκολο να εκπληρωθούν.

Η μελέτη ανέδειξε πέντε καθοριστικές εξελίξεις οι οποίες εκτιμάται ότι θα έχουν βαθιά επίδραση στις οικογενειακές επιχειρήσεις ανά τον κόσμο τα επόμενα χρόνια, καθώς αναπτύσσουν τα σχέδια διαδοχής τους:

1. Στις ΗΠΑ το ύψος του αφορολόγητου ποσού έχει πλέον ξεπεράσει τα 11 εκατ. δολάρια

Για τις οικογενειακές επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις που δρομολογήθηκαν πρόσφατα στη χώρα έχουν βελτιώσει δραστικά τις φορολογικές ελαφρύνσεις που προβλέπονται για τη μεταβίβαση οικογενειακών επιχειρήσεων.

Το ποσό του αφορολόγητου για τις μεταβιβάσεις (για πολίτες ή κατοίκους ΗΠΑ) έχει υπερβεί τα 11 εκατ. δολάρια (για το 2018, με ρήτρα τιμαρίθμου), γεγονός που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να μεταβιβάσουν περισσότερα περιουσιακά στοιχεία χωρίς φόρο μεταβίβασης κατά τον θάνατο ή τις δωρεές εν ζωή.

Οι πιο ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις ισχύουν από τις 31 Δεκεμβρίου 2017 και θα συνεχιστούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Πέραν τούτου, είναι αβέβαιο κατά πόσο θα εξακολουθούν να ισχύουν τα εν λόγω οφέλη.

2. Οι επιχειρηματικές οικογένειες της Βρετανίας ετοιμάζονται για το Brexit

Καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) και η Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ) συνεχίζουν να προετοιμάζουν την εφαρμογή του Brexit, οι επιπτώσεις για τις οικογενειακές επιχειρήσεις στο ΗΒ είναι άγνωστες.

Οι μεγαλύτερες επιδράσεις αναμένεται να γίνουν αισθητές στις οικογενειακές επιχειρήσεις που απασχολούν πολίτες της ΕΕ σε νευραλγικές θέσεις, καθώς και στις επιχειρήσεις που διατηρούν εμπορικές συναλλαγές με την ΕΕ.

3. Η παραοικονομία στο μικροσκόπιο των κυβερνήσεων

Σε πολλές χώρες, η παραοικονομία έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις και πολλές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών επιχειρήσεων, λειτουργούν εκτός των επίσημων επιχειρηματικών δομών. Το μέγεθος της ανεπίσημης οικονομίας εντείνει τις δημοσιονομικές πιέσεις και συχνά έχει ως αποτέλεσμα οι νόμιμες επιχειρήσεις να επωμίζονται μεγαλύτερα φορολογικά βάρη. Για τις παράτυπες επιχειρήσεις, η μη τήρηση νόμιμων βιβλίων και αρχείων, η απουσία τραπεζικών λογαριασμών και διακυβέρνησης είναι πιθανό να υπονομεύει την κερδοφορία και τις αναπτυξιακές προοπτικές τους.

Στις κουλτούρες όπου οι παράτυπες επιχειρήσεις είναι διαδεδομένες, οι οικογενειακές επιχειρήσεις θα βλέπουν μόνο μειονεκτήματα σε μια νομιμοποίησή τους. Παρότι η φορολογική και κανονιστική συμμόρφωση συνεπάγεται νέα έξοδα και διοικητικές επιβαρύνσεις, τα οφέλη από τη συμμετοχή στην επίσημη οικονομία αντισταθμίζουν τις εν λόγω επιβαρύνσεις.

Εκτός από τις ενέργειες επιβολής της φορολογικής νομοθεσίας, τα κράτη ανά τον κόσμο λαμβάνουν μέτρα για να ενθαρρύνουν τις παράτυπες επιχειρήσεις να ενταχθούν στη νόμιμη οικονομία:

— Η Κολομβία προσφέρει φορολογικές ελαφρύνσεις και οφέλη κοινωνικής ασφάλισης σε όσους εγγράφονται στο φορολογικό μητρώο.

— Η Νιγηρία έχει εκπονήσει πρόγραμμα προσωρινής φορολογικής αμνηστίας το οποίο επιτρέπει στους φορολογούμενους να δηλώσουν στοιχεία ενεργητικού και εισοδήματα που δεν είχαν δηλωθεί χωρίς να αντιμετωπίζουν κυρώσεις ή δίωξη.

— Το Μεξικό παρέχει τη δυνατότητα πλήρους φορολογικής εξαίρεσης για τις μεταβιβάσεις οικογενειακών επιχειρήσεων εν ζωή ή με τον θάνατο του ιδιοκτήτη αλλά μόνο εάν ο αποδέκτης της εξαίρεσης έχει δηλώσει όλα του τα εισοδήματα στις φορολογικές αρχές.

4. Η επιμήκυνση του προσδόκιμου ζωής διαταράσσει τα σχέδια διαδοχής

Η αυξημένη μακροβιότητα μπορεί να διαταράξει τα σχέδια διαδοχής των επιχειρήσεων, καθώς οι ιδιοκτήτες επιδιώκουν να παραμένουν ενεργοί στην επιχείρηση έως μια προχωρημένη ηλικία και, αντίστοιχα, ολοένα περισσότερα μέλη της οικογένειας βιοπορίζονται από τα περιουσιακά στοιχεία της επιχειρηματικής οικογένειας. Αυτό σημαίνει, όμως, ότι η παράδοση του ελέγχου της επιχείρησης στην επόμενη γενιά καθυστερεί, με αποτέλεσμα να αλλάζουν οι φιλοδοξίες σταδιοδρομίας των διαδόχων, καθώς και η επιθυμία τους να παραμείνουν στην επιχείρηση.

Για να διατηρηθεί η ενεργός συμμετοχή της επόμενης γενιάς, θα πρέπει τα μέλη της να αναλάβουν ουσιαστικούς ρόλους στην επιχείρηση, να επιβραβεύονται και να νιώθουν ότι εκτιμώνται.

Η αντιμετώπιση των νέων αυτών προκλήσεων προϋποθέτει προσεκτικό σχεδιασμό για το πώς μπορούν τα περιουσιακά στοιχεία και ο έλεγχος της επιχείρησης να περάσουν στην επόμενη γενιά έγκαιρα, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλιστεί ότι η γενιά που κρατά σήμερα τα ηνία θα εξασφαλίσει επαρκείς πόρους για να χρηματοδοτήσει περισσότερα χρόνια συνταξιοδότησης.

5. Οι millennials αλλάζουν το μείγμα των μελλοντικών επιχειρηματικών επιλογών

Οι millennials αλλάζουν την εικόνα της διαδοχής των οικογενειακών επιχειρήσεων. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές, οι millennials σκέφτονται συνήθως με βάση μια πιο παγκοσμιοποιημένη διάσταση, οι αρχές τους διέπονται από μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία και οι στόχοι τους είναι πιο επικεντρωμένοι στη φιλανθρωπία.

Όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις αλλαγής σκυτάλης μεταξύ των γενεών, αντί να αποδεχθούν έναν παραδοσιακό ρόλο στην οικογενειακή επιχείρηση, οι millennials έχουν τις δικές τους ιδέες. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλουν να δώσουν στην οικογενειακή επιχείρηση διαφορετικές κατευθύνσεις με μεγαλύτερη κοινωνική υπευθυνότητα. Εναλλακτικά, μπορεί να θέλουν να ρευστοποιήσουν την αξία της οικογενειακής επιχείρησης επενδύοντάς την σε νέα εγχειρήματα ή να τη διοχετεύσουν σε κοινωφελείς σκοπούς.

Σύμφωνα με την έρευνα, η φορολογία δεν θα πρέπει απαραίτητα να αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα στον σχεδιασμό των μεταβιβάσεων στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Τα σχέδια διαδοχής θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και τον σκοπό της οικογένειας. Μια ισχυρή επιχειρηματική λογική θα πρέπει να διέπει όλες τις αποφάσεις σχετικά με το μέλλον της οικογενειακής επιχείρησης. Ο έγκαιρος και εμπεριστατωμένος σχεδιασμός είναι καθοριστικός προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επιχείρηση και η οικογένεια θα συνεχίσουν να ευημερούν και στις επόμενες γενιές.

localStorage.clear();


Πηγή