Τρίτη , 28 Σεπτέμβριος 2021

Φορολογικά κίνητρα για τους «επιχειρηματικούς αγγέλους» ζητά το ΕΒΕΑ

Την παροχή φορολογικών κινήτρων για το θεσμό των επιχειρηματικών αγγέλων προτείνει προς την κυβέρνηση το «δίκτυο επιχειρηματικών αγγέλων του ΕΒΕΑ», με στόχο την αναβάθμιση του θεσμού που μπορεί να προσφέρει στη δημιουργία σημαντικών καινοτόμων επενδύσεων στη χώρα μας σε μία περίοδο έλλειψης επενδυτικών κεφαλαίων μέσω των κλασικών οδών χρηματοδότησης.

Σε συνάντηση των Μελών του Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΔΕΑ-ΕΒΕΑ) που πραγματοποιήθηκε, υπό τη προεδρία του κ. Παύλου Θωμόγλου), αναλύθηκαν διεξοδικά όλες οι επόμενες κινήσεις που πρέπει να δρομολογηθούν για την ανάπτυξη του θεσμού.

Το ΔΕΑ-ΕΒΕΑ λειτουργεί κατά τα τελευταία δύο χρόνια και έχει ως επιδίωξη να προσελκύει και να αξιοποιεί ενδιαφέρουσες επενδυτικές ιδέες. Συγκεκριμένα, οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι προσφέρουν τόσο συμβουλευτικά, με την επιτυχημένη διοικητική τους εμπειρία, αλλά και υπό τη μορφή χρηματοδότησης για την ευόδωση των επιχειρηματικών σχεδίων.

Αναγνωρίζοντας τον πολύτιμο ρόλο των αγγέλων-επενδυτών του, το ΔΕΑ-ΕΒΕΑ οργάνωσε αυτήν τη συνάντηση με στόχο τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων και εξαγωγή προτάσεων, οι οποίες μπορούν, τόσο να αναβαθμίσουν την ποιότητα των προτεινόμενων επενδύσεων που υποβάλλονται στο δίκτυο, όσο και να καταστήσουν τη διαχείρισή τους αποτελεσματικότερη.

Στο πλαίσιο αυτό, διατυπώθηκε η ανάγκη αύξησης της εισροής επενδυτικών προτάσεων στο ΔΕΑ-ΕΒΕΑ σε συνδυασμό με την ποιοτική τους αναβάθμιση, προβαίνοντας ακόμα και στις κατάλληλες ενέργειες περαιτέρω προώθησης του θεσμού για τον σκοπό αυτό.

Επίσης, αποφασίστηκε να αξιοποιηθεί αποτελεσματικότερα η Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΕΒΕΑ και του Δήμου Αθηναίων, στην οποία βρίσκονται σε εξέλιξη αρκετές επενδυτικές ιδέες, στις οποίες οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι μπορούν να συμβάλλουν ως ανωτέρω.

Ακόμη, επισημάνθηκε η χρησιμότητα της αύξησης των μελών των Επιχειρηματικών Αγγέλων στο ΔΕΑ-ΕΒΕΑ, πρακτική που θα αποτελεί συνεχή επιδίωξη και πάγια τακτική των διαχειριστών του δικτύου. Ταυτόχρονα, θα υλοποιηθούν και εκπαιδευτικά σεμινάρια για το θεσμό των επιχειρηματικών αγγέλων.

Το ΔΕΑ-ΕΒΕΑ θα συνεργαστεί επίσης με τους δημιουργούς των επενδυτικών ιδεών προκειμένου να καταστήσει σαφέστερες τις επιδιώξεις τους από τη συνεργασία τους με τους επιχειρηματικούς αγγέλους.

Περαιτέρω, οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι πρότειναν τη θεσμοθέτηση ετήσιου βραβείου καλύτερης επενδυτικής πρότασης μέσω του ΔΕΑ-ΕΒΕΑ. Στη συνέχεια, προτάθηκε όπως το ΔΕΑ-ΕΒΕΑ προχωρήσει σε νέες επαφές και παρουσιάσεις σε φορείς εκκολαπτόμενων επενδυτικών ιδεών, όπως είναι οι θερμοκοιτίδες ανά τη χώρα αλλά και τμήματα εφαρμοσμένης έρευνας των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Τέλος, προτάθηκε να ενταθούν από την πλευρά του δικτύου, οι επαφές με τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα, ώστε να προχωρήσει στην παροχή φορολογικών κινήτρων προς τους Επιχειρηματικούς Αγγέλους που επενδύουν, κατά το πρότυπο της επιτυχούς υλοποίησης του θεσμού στο εξωτερικό, αλλά και προς τις νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρηματικές προσπάθειες.


Πηγή