Δευτέρα , 22 Ιούλιος 2024
Αυστηρότερο πλαίσιο για τους ανασφάλιστους οδηγούς

Αυστηρότερο πλαίσιο για τους ανασφάλιστους οδηγούς

Σε 10 ημέρες οι πληρωμές των ζημιών στα ΙΧ

Δέκα αλλαγές στη νομοθεσία για την υποχρεωτική ασφάλιση των οχημάτων κάνουν πιο αυστηρό το πλαίσιο για τους ανασφάλιστους οδηγούς, αλλά και φέρνουν πιο γρήγορα, σε 10 ημέρες, τις πληρωμές των ζημιών στο ΙΧ.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας εξειδίκευσαν στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου τη νέα νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ και η οποία συνοψίζεται στο ότι «όποιος δεν πληρώνει ασφάλιστρο, δεν θα οδηγεί».

Οι κυριότερες αλλαγές, σύμφωνα με το «Έθνος»είναι:

  • Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος παύει να ισχύει μετά τη λήξη της ώρας και της ημέρας που αναγράφεται σε αυτό.
  • Ανανεώνεται μόνο όταν ο ασφαλισμένος πληρώσει το ασφάλιστρο. Αλλιώς το όχημα είναι ανασφάλιστο.
  • Για 16 ημέρες από τη λήξη του συμβολαίου το θύμα ενός τροχαίου ατυχήματος εξακολουθεί να καλύπτεται. Στη συνέχεια ο ασφαλιστής ζητά τα ποσά από τον πελάτη του.
  • Απαγορεύεται οι εταιρείες να παραδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια αν αυτά προηγουμένως δεν πληρωθούν.
  • Καταργείται το αυτοκόλλητο σήμα ασφάλισης.
  • Καταργείται η προσωρινή ασφάλιση.
  • Αποδεικτικό της σύμβασης ασφάλισης θα είναι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και πριν από την παράδοσή του η απόδειξη πληρωμής του.
  • Με αίτηση αποζημίωσης εξομοιώνονται η δήλωση ατυχήματος, η φιλική δήλωση διακανονισμού και η κάθε γραπτή ενημέρωση του ασφαλισμένου προς τον ασφαλιστή.
  • Αναγνωρίζεται θεσμικά η ηλεκτρονική επικοινωνία ασφαλιστή με ασφαλισμένο.
  • Μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία της προσφοράς θα πληρώνονται οι ζημιές.