Δευτέρα , 28 Νοέμβριος 2022

Ο ΟΤΕ με βελτιωμένη βαθμολογία στη διεθνή σειρά δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης FTSE4Good

Με βελτιωμένη βαθμολογία ο ΟΤΕ περιλαμβάνεται για 14η συνεχή χρονιά στη διεθνή σειρά δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης FTSE4Good για τις ισχυρές επιδόσεις του σε θέματα ESG.

Είναι η μόνη εταιρεία τηλεπικοινωνιών από την Ελλάδα και ανάμεσα σε 40 εταιρείες του κλάδου από 23 χώρες, που περιλαμβάνεται στο δείκτη FTSE4Good Emerging Index. Συνολικά ο δείκτης περιλαμβάνει 567 εταιρείες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως
επιβεβαίωσε η FTSE
Russell,
ύστερα από ανεξάρτητη αξιολόγηση σύμφωνα
με τα κριτήρια FTSE4Good,
ο ΟΤΕ πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να
συμπεριληφθεί στη σειρά δεικτών που
αξιολογούν και παρακολουθούν αναλυτικά
την απόδοση εισηγμένων εταιρειών σχετικά
με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα
διακυβέρνησης. Η
σειρά δεικτών FTSE4Good
αποτελεί ένα εργαλείο για τους επενδυτές
που επιθυμούν να ευθυγραμμίσουν τα
χαρτοφυλάκιά τους με τις αξίες τους ή
επιδιώκουν να επενδύσουν σε εταιρείες
με βάση τη διαχείριση των κινδύνων ESG
και την επίδειξη κορυφαίων πρακτικών
διαχείρισης.

«H
μακροχρόνια συμμετοχή του ΟΤΕ στο
FTSE4Good δείχνει τη σταθερή προσήλωσή μας
στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και
στην υιοθέτηση κριτηρίων
ESG,
έτσι ώστε να φτάσουμε το όραμά μας για
έναν κόσμο καλύτερο για όλους μέσα από
την τεχνολογία. Οι επιχειρήσεις που
θέλουν να λειτουργούν υπεύθυνα, αναζητούν
διαρκώς τρόπους ώστε να βελτιώνουν τις
επιδόσεις τους και να ενισχύουν την
ανταγωνιστικότητά τους, έτσι ώστε να
μπορούν να συμβάλλον σε ένα καλύτερο
μέλλον για τις επόμενες γενιές.», δήλωσε
η κα Σταυρούλα Αγγελοπούλου, Διευθύντρια
Βιώσιμης
Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας
Ομίλου ΟΤΕ.

Σχετικά
με την παραμονή του ΟΤΕ στο δείκτη
FTSE4Good,
ο κ. Ευρίκος Σαρσέντης, Διευθυντής
Εξαγορών, Συγχωνεύσεων και Επενδυτικών
Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ, δήλωσε σχετικά: «Ο
FTSE4Good
είναι ένας από τους πιο σημαντικούς
δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης, που συμβάλλει
στις επιλογές των επενδυτών για να
πραγματοποιούν κοινωνικά υπεύθυνες
επενδύσεις. Ο ΟΤΕ έχοντας τη βιώσιμη
ανάπτυξη στο επίκεντρο της επιχειρηματικής
του στρατηγικής και λειτουργίας
κατορθώνει να βρίσκεται ανάμεσα σε
εταιρείες που πληρούν συγκεκριμένα
ESG
κριτήρια και να προσελκύει το ενδιαφέρον».

H
βιώσιμη ανάπτυξη έχει ενσωματωθεί στην
επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου
ΟΤΕ και στον τρόπο λειτουργίας του,
ακολουθώντας ΕSG
κριτήρια και πρότυπα για τις πολιτικές,
τις διαδικασίες και τη μέτρηση των
επιδόσεών του. Ο Όμιλος ΟΤΕ προσπαθεί
συνεχώς για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού
και του κοινωνικού αποτυπώματος του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O
OTE
συνολικά ανταποκρίνεται σε αξιολογήσεις
αναλυτών και συμμετέχει σε σειρά δεικτών
βιώσιμης ανάπτυξης, όπως: FTSE4Good, Best
Emerging Market Performers Ranking by VIGEO-EIRIS, δείκτης
ΑΤΗΕΧ ESG, “Prime” Corporate ESG Performance από ISS-ESG,
MSCI ESG Research, κατηγορία «Leadership Α/Α-» στο
CDP για θέματα Κλιματικής Αλλαγής και
στο δείκτη 2022 Bloomberg LP Gender-Equality
Index
(GEI).

Σχετικά
με τους δείκτες
FTSE4Good

Η
σειρά δεικτών FTSE4Good δημιουργήθηκε από
την FTSE Russell (επωνυμία της κοινοπραξίας
μεταξύ της FTSE International Limited και της Frank
Russell Company) και μετρά την επίδοση των
εταιρειών ως προς την εφαρμογή σημαντικών
πρακτικών στους τομείς του περιβάλλοντος,
της κοινωνίας και της διακυβέρνησης
(Environmental-Social-Governance). Στους δείκτες
περιλαμβάνονται εταιρείες που επιδεικνύουν
ισχυρές πρακτικές σε αυτούς τους τομείς


Πηγή