Δευτέρα , 17 Μάϊος 2021

Στο SAVE για την αντιμετώπιση της Βίας στην Ευρώπη η Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στη συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου «SAVE»-«Solution Against Violence in Europe», «Αντιμετώπιση της Βίας στην Ευρώπη», του προγράμματος DAPHNE III, που πραγματοποιήθηκε στη Βενετία της Ιταλίας.

To «SAVE» επιδιώκει να διαμορφώσει ένα καινοτόμο και ολοκληρωμένο μοντέλο πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης περιστατικών βίας στα παιδιά με τη χρήση Καινοτόμων Εργαλείων Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ICT tools). Οι εταίροι του έργου εκπροσωπούν περιφέρειες, πανεπιστήμια και άλλους φορείς του κοινωνικού τομέα από την Ιταλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Σλοβενία και τη Ρουμανία. Από την Ελλάδα συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης. Το έργο υλοποιείται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του έργου από όλους τους εταίρους. Ειδικότερα, αναλύθηκαν στατιστικά δεδομένα ενημέρωσης και ανίχνευσης περιστατικών βίας σε παιδιά πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η Περιφέρεια Κρήτης παρουσίασε τα δικά της στοιχεία, αντιστοίχως, τα οποία κατέγραψε σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου και τον Συμβουλευτικό Σταθμό Ηρακλείου. Ειδική αναφορά έγινε στις προοπτικές ανάπτυξης συνεργασίας της Περιφέρειας Κρήτης με δομές των υπουργείων Υγείας και Παιδείας στην Κρήτη για τη διαχείριση περιστατικών βίας στα παιδιά.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Δικτύων «ELISAN» («European Local Inclusion and Social Action Network», «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τοπικής Ένταξης και Κοινωνικής Δράσης») και«ENSA» («European Network of Social Authorities», «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικών Υπηρεσιών»), των οποίων η Περιφέρεια Κρήτης αποτελεί μέλος, με έμφαση στις προοπτικές συνέχειας και συνέργιας επερχόμενων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης. Την παρουσίαση των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων του έργου και τις προοπτικές εφαρμογής του στο άμεσο μέλλον στην Κρήτη παρουσίασαν, η δρ. Βλασάκη Κατερίνα (Περιφέρεια Κρήτης-συντονίστρια του έργου) και η κοινωνιολόγος MSc Μαρκάκη Καλλιόπη (Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου-ειδική στη θεματική ενότητα του έργου για τη βία στα παιδιά).


Πηγή