Δευτέρα , 4 Μάρτιος 2024

Υπ. Εσωτερικών: Επιχορήγηση στους ΟΤΑ για εξόφληση υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Νέα επιχορήγηση, συνολικού ύψους 19,3 εκατ. ευρώ δίνεται σε δήμους και περιφέρειες της χώρας, για την εξόφληση υποχρεώσεων των ΟΤΑ από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής (πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ).

Η Υπουργική Απόφαση, που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, αφορά αποκλειστικά την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων που απορρέουν από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις οι οποίες έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 24η Μαρτίου 2022 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ή αποζημιώσεις από αδικοπραξία.

Στους δήμους η επιχορήγηση είναι συνολικού ύψους 15.611.242 ευρώ και στις Περιφέρειες 3.659.988 ευρώ. Οι συνολικές πιστώσεις που διατέθηκαν, από τον Ιούλιο έως σήμερα, στους ΟΤΑ για την αποπληρωμή υποχρεώσεών τους από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις διαμορφώνονται σε περίπου 42 εκατ. ευρώ.


Πηγή