Κυριακή , 26 Μάρτιος 2023
Εφαρμογές για smartphone και tablets στην υπηρεσία της υγείας

Εφαρμογές για smartphone και tablets στην υπηρεσία της υγείας

Στο επίκεντρο ημερίδας που ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη

Εφαρμογές για κινητές συσκευές, όπως τα έξυπνα κινητά (smart phones) και οι ταμπλέτες (tablets) εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς και μπορούν να πλέον να χρησιμοποιηθούν στη φροντίδα και τις υπηρεσίες υγείας. Οι τεχνολογικές αυτές εφαρμογές, με την εμφάνιση των «apps», παρέχουν μια σειρά από δυνατότητες με αξιόλογες προοπτικές, οι οποίες επεκτείνονται όλο και περισσότερο στην έρευνα, στο χώρο της εκπαίδευσης και της υγείας. Η φροντίδα υγείας με έξυπνες κινητές συσκευές (Mobile Health Care) πλαισιώνεται από ένα πλήθος εξειδικευμένων εφαρμογών, αλλά και υπηρεσιών που παρέχουν τη δυνατότητα για αξιοποίηση της διαδεδομένης χρήσης των κινητών συσκευών επικοινωνίας, προκειμένου να παρέχονται υπηρεσίες με ποιότητα και ασφάλεια.

Τα παραπάνω βρίσκονται στο επίκεντρο της ειδικής ημερίδας με τίτλο «MobileHealth Care and Training» στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου IMCL2014 (International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning) οι εργασίες του οποίου άρχισαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η ημερίδα διοργανώθηκε από τις ομάδες της Πληροφορικής – Ιατρικής Εκπαίδευσης και Υποστηρικτικών Τεχνολογιών και Επιστήμης της Τρίτης Ηλικίας του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του ΑΠΘ.

Στη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν κινητές εφαρμογές που αφορούν: τα άτομα με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα, την εκπαίδευση ουρολόγων και την νοητική και σωματική εξάσκηση ηλικιωμένων. Επίσης παρουσιάστηκε και ένα παιχνίδι εικονικής τηλεϊατρικής έκτακτης ανάγκης.

Συγκεκριμένα:
Η κινητή εφαρμογή WHAAM αφορά την συνεχόμενη παρατήρηση και καταγραφή της συμπεριφοράς ατόμων με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα. Η διαταραχή αυτή αποτελεί τη συνηθέστερη ψυχιατρική πάθηση που προσβάλλει την παιδική ηλικία. Η καταγραφή της συμπεριφοράς του παιδιού αποτελεί βασικό παράγοντα στις προσεγγίσεις για τη θεραπεία της και η εφαρμογή WHAAM για κινητά (WMA) παρέχει στους δασκάλους, γονείς και ειδικούς σε θέματα υγείας τα απαραίτητα εργαλεία για την εύκολη παρακολούθηση συμπεριφορών με συγκεκριμένο, μετρήσιμο , εφικτό , ρεαλιστικό και έγκαιρο τρόπο.

Η κινητή υβριδική εφαρμογή UROMobile προορίζεται για χρήση από το Ινστιτούτο για τη Μελέτη Ουρολογικών Παθήσεων και τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση ουρολόγων. Η εφαρμογή προσφέρει υποστήριξη για ποικίλες δραστηριότητες μάθησης, γενικές μορφές αξιολόγησης, πληροφορίες προφίλ και πολλά άλλα.

Οι εφαρμογές LLM Care σε κινητές συσκευές προορίζονται για νοητική και σωματική εξάσκηση σε ηλικιωμένα άτομα και διαθέτουν ασκήσεις σε παιγνιώδη μορφή που έχουν τη δυνατότητα να εξασκούν νου και σώμα με απώτερο στόχο τη νοητική και σωματική υγεία των ηλικιωμένων ατόμων.

Το παιχνίδι Εικονικής Τηλεϊατρικής – Έκτακτης Ανάγκης αφορά την εκπαίδευση στην τηλεϊατρική φροντίδα της υγείας και χρήση στην εκπαίδευση και επίλυση πραγματικών κλινικών σεναρίων από τους φοιτητές ιατρικής ή άλλων επαγγελμάτων υγείας. Όλα αυτά διαδραματίζονται μέσα από ένα σύστημα τηλεϊατρικής, που αφορά εικονικούς ασθενείς για μία ασφαλέστερη και ελεγχόμενη ηλεκτρονική μάθηση σε ρεαλιστικά προσωμειωμένες καταστάσεις, αλλά χωρίς το ρίσκο της αντιμετώπισης πραγματικών ασθενών.

 

 

 

Πηγή: newsbeast.gr